Mats
2019

Ålands självstyre – en pigg hundraåring

10.1.2021

”Åland har exceptionell folkrättslig status. Nationernas Förbunds råd tillerkände 1921 Finland suveränitet över Åland, men bestämde att ögruppens autonomi skulle stärkas med ytterligare garantier i relation till självstyrelselagen från 1920.

Lagstiftningen kompletterades med den s.k. garantilagen 1922. Tilläggsvillkoren avser närmast att värna landskapets språkliga och kulturella särart och ögruppens demilitariserade och neutraliserade status.

Ålands särställning framgår av 120 § i grundlagen. Åland har självstyre enligt vad som särskilt bestäms i självstyrelselagen för Åland.

Självstyrelselagen från 1991 säkerställer bl.a. skyddet för svenska språket och den svenskspråkiga kulturen i landskapet och reglerar hur långt landskapets och rikets lagstiftningsmakt sträcker sig.

Lagtinget och riksdagen delar således på lagstiftningsmakten. Denna ordning kan rubbas bara i kvalificerad lagstiftningsordning enligt 69 § i självstyrelselagen genom överensstämmande beslut av riksdagen och lagtinget.

Landskapet Ålands särställning karaktäriseras dessutom av att landskapet i praktiken har sitt eget separata partiväsen”.

Den här texten är inte tagen från en informationsbroschyr om självstyrelsen, utan från ett av riksdagens grundlagsutskotts betänkanden. Grundlagsutskottet är idag riksdagens substansutskott i ärenden som berör Ålands självstyrelse.

Ålands självstyrelse fyller hundra år. Firandet inleds år 2021, då det är hundra år sedan Nationernas Förbund fattade sitt beslut. Firandet avslutas den 9 juni 2022 då det är hundra år sedan Ålands lagting sammanträdde för första gången.

Början av 1900-talet var en omvälvande tid i världen och i synnerhet i Finland. Det rysk-japanska kriget, första världskrigets utbrott och de ryska revolutionerna. Finland präglades av ofärdsår och förtryck mot den finländska autonomin. Det skulle också bli en omvälvande tid för Åland med slutresultatet att Åland blev en autonomi i den nya republiken Finland.

Några personer har en extra stor del i hur Ålands självstyrelse tillkom. Den mest centrala personen är utan tvekan Julius Sundblom, tidningsmannen och politikern.

Åländske Sundblom hade studerat till lärare i Nykarleby. Han var fosterländsk, men fosterländskheten var knuten till hans modersmål. Den kunde inte förenas med de växande fennomanska krafterna i landet som ville göra Finland enspråkigt finskt. Sundbloms huvudlinje i tidningen Åland, som han grundade år 1891, var att försvara det enspråkigt svenska Åland mot de fennomanska strömningarna som också riktades mot Åland.

Lika lite som Sundblom ville se en förfinskning av Åland ville han se en förryskning av Finland. Under ofärdsåren var han aktiv konstitutionell och en kraftig kritiker mot förryskningen. Han behövde fly till Sverige för att undgå ryska hämndaktioner.

Då det lugnade sig kunde Sundblom återvända till Åland och efter lantdagsreformen blev han år 1907 invald i lantdagen. Han skulle förbli åländsk lantdagsman till år 1919. Sundblom var således också med om att den 6 december 1917 godkänna Finlands självständighetsförklaring.

Redan innan Finlands självständighet hade en grupp ålänningar samlats för hemliga möten för att diskutera Ålands framtid. Läget i Ryssland var spänt. Man kom fram till att det tryggaste för Åland skulle vara en återförening med Sverige. Julius Sundblom var inte aktivt pådrivande men deltog i ett möte den 20 augusti 1917 där man enhälligt beslöt att Åland skulle lämna in en begäran om återförening till Sveriges kung och regering.  

Sundblom stod bakom beslutet även om han inte då hörde till de drivande krafterna. Tvärtom tvekade han. Var det rätt att verka för en brytning från det samhälle där han så aktivt verkat.

Oron för Finlands språkval blev dock en katalysator för arbetet då man på Åland såg risken att Finland skulle bli en enspråkigt finsk republik.

Den 20 december 1917 skrev Julius Sundblom en artikel i tidningen Åland där han grundligt lade fram motiv för en återförening med Sverige. Några dagar senare startades en namninsamling och gruppen bakom kraven på en återförening hade växt till en folkrörelse som nu kallades Ålandsrörelsen.

Frihetskrigets utbrott, och den växande laglösheten, blåste bort allt tvivel om att återföreningen var rätt för Åland. Julius Sundblom som själv befann sig i Helsingfors behövde gå under jorden för att inte riskera att tillfångatas av de röda.

Statsmakten såg det som nödvändigt att ge Åland något för att lugna ner situationen och försöka vända den åländska opinionen. I april 1920 antog riksdagen i snabb ordning en självstyrelselag för Åland.

Sundblom och Ålandsrörelsen gjorde dock omedelbart klart att Åland inte begärt någon självstyrelselag och att man inte ville ha den. Återförening var det enda som gällde.

I juni 1920 besökte därför statsminister Rafael Erich Mariehamn för att övertyga ålänningarna om hur bra självstyrelselagen var för Åland. Efter att statsministern hållit sitt tal i Mariehamn tog Julius Sundblom till orda. Han förklarade att ålänningarnas åsikt om självstyrelselagen redan var klar. Det fanns inget mera att diskutera. Därefter tågade han ut ur salen med övriga församlingen efter sig.

Statsministern och statsmakten konstaterade att ålänningarna nu gått för långt. Då självstyrelselagen inte dög tog man fram piskan. Dagen efter arresterades Julis Sundblom och Ålandsrörelsens andra frontfigur, Carl Björkman, för högförräderi.

Arresteringen av de två åländska ledarna visade sig dock vara ett stort misstag ur Finlands synpunkt. Ålänningarna svetsades samman mer än någonsin. Arresteringarna väckte också rubriker internationellt.

Därför försattes Sundblom och Björkman på fri fot efter drygt en månad i häkte. De dömdes senare till ett och ett halvt års tukthus, men benådades innan domen verkställdes. När de återvände till Mariehamn i mitten av juli tog flera tusen ålänningar emot dem.

Ålänningarnas hopp om återförening kom att stå till det nygrundade Nationernas förbund, dit Ålandsfrågan hade överlämnats från fredskonferensen i Paris.  

Nationernas Förbund utsåg tre rapportörer för att utreda Ålandsfrågan. Rapportörerna föreslog att:

Åland skulle höra till Finland, men att självstyrelsen skulle förstärkas med en garantilag, samt att Åland åter skulle demilitariseras. Så här blev också beslutet den 24 juni 1921.

Julius Sundblom och Ålandsrörelsen var ytterst besvikna. Fyra års kamp verkade vara förgäves och efter beslutet fanns åsikter om att starta ett åländskt uppror. Sundblom ville inte veta av något sådant. Kampen hade hela tiden förts med fredliga medel och rättsliga argument. Sundblom bidrog därför till att ålänningarna i stället motvilligt accepterade beslutet. Han såg det nu som viktigast att utveckla självstyrelsen så långt som möjligt. Man kan således konstatera att Sundblom hela tiden höll linjen som en kämpe för det svenska språket, men också för lag och ordning.

År 1922 godkände riksdagen garantilagen, i enlighet med Nationernas Förbunds beslut. Garantilagen gav ytterligare förstärkningar av Ålands svenskspråkighet. Det är viktigt att minnas att den ännu idag vilar på en internationell överenskommelse.

Idag, nästan hundra år senare, är det svårt att tänka sig hur spänt läget kunde vara och att Ålandsfrågan också utvecklades till en svår konflikt mellan Finland och Sverige. Idag är samarbetet mellan länderna ytterst tätt samtidigt som Åland använt självstyrelsen till att utveckla öriket till det moderna och framgångsrika samhället det är idag. I backspegeln kan vi se att det blev en framgångsrik lösning, men att det var långt ifrån givet.

Dagens samhälle har utvecklats mycket, men trots det är grundfundamenten exakt det samma som för 100 år sedan. Ingen på Åland driver idag frågan om en återförening med Sverige, men svenska språkets ställning är precis lika viktig för Åland idag som för 100 år sedan. Det är grunden för självstyrelsen.

Då vi nu tittar tillbaka kan vi vara stolta över Ålands självstyrelse. Det är ingen slump att president Martti Ahtisaari lyft upp Ålandsmodellen i hans fredsarbete. Självstyrelsen har blomstrat, utvecklat sig och visat sig bli en framgångssaga för Finland, Åland och närområdet. Den pigga hundraåringen är värd att fira.

Mats Löfström

Texten ingår i Universitetsalmanackan som utges årligen av Helsingfors Universitet sedan år 1608.

Hålla huvudet kallt

Regeringen gav i torsdags förslag till riksdagen om att förlänga de temporära coronarestriktionerna i smittskyddslagen.

Läs mera

Ska regeringen få sparken på grund av händelserna vid polska och vitryska gränsen?

Det föreslår i alla fall indirekt oppositionen som gjort en interpellation...

Läs mera

Styvmoderlig Ålandsbehandling

Tilliten i samhället, tilltron på varandra och förtroendet för myndigheter är det finländska och nordiska samhällets superkraft.

Läs mera

Utsläppsfria flygplan

Vad som för några år sedan kändes som Science fiction håller nu på att bli verklighet. I både Sverige och USA arbetas för fullt med att få fram nya eldrivna passagerarflygplan.

Läs mera

Principer om god förvaltning måste försäkras trots politisk prestige 

I politik måste man acceptera att man inte alltid får sin vilja igenom. Det har hänt varje politiker väldigt många gånger.

Läs mera

Den övergripande säkerheten

Den tekniska utvecklingen och globaliseringen av samhället har inneburit många möjligheter. Samtidigt innebär det också nya hot mot den övergripande säkerheten i samhället.

Läs mera

Att hålla huvudet kallt

Det är tuffa tider och det är lätt att bli frustrerad och irriterad. Samtidigt lever vi i ett tidevarv där det kanske mer än någonsin...

Läs mera

Finland behöver prioritera upp EU-frågorna

I lördags deltog jag i ett möte i holländska Haag med bland annat Hollands statsminister Mark Rutte.

Läs mera

Belgialiseringen av västerländska demokratier

Belgien är ett otroligt land känt för världsberömda tecknade serier, sin fantastiska öl och på senare år bländande spel på fotbollsplan...

Läs mera

Viktigt med svenskspråkig räddningsutbildning i Finland

Jag har ringt det allmänna nödnumret, 112, en gång i mitt liv då en anställd på en dåvarande arbetsplats i Helsingfors fick plötslig och kraftig magsmärta.

Läs mera

Åland vill bara ha likabehandling på gränsen

Jag har alltid tyckt illa om orättvisor, egentligen oavsett hur stora eller små de är eller har varit.

Läs mera

Förslaget till vaccinpass nu i riksdagen

Regeringen överlämnade i tisdags, på ett extrainsatt statsråd, lagförslaget om möjlighet att införa vaccinationspass till riksdagen.

Läs mera

Intensiva riksdagsveckor väntar

Riksdagen har rivstartat höstsessionen som nu pågår fram till uppehållet i jul.

Läs mera

Budgetförslaget är klart

Förra veckan höll regeringen sin så kallade budgetria.

Läs mera

Dagen som förändrade världen

Idag för exakt 20 år sedan flög de två kapade passagerarplanen in i World Trade Center tornen i New York.

Läs mera

Bristen på arbetskraft

För två veckor sedan skrev Helsingin Sanomat om att två snabbmatskedjor, Hesburger och Subway, temporärt stängde restauranger i Helsingfors.

Läs mera

Pandemin kan stärka turist-Åland på lång sikt

Flera turistföretagare har gjort sitt bästa resultat någonsin under årets högsäsong.

Läs mera

Historiskt beslut om ny trupp i Afghanistan

Sommaren 2007 var jag på en roadtrip i nordvästra USA tillsammans med min bror. En natt övernattade vi i staden Forks några timmar från Seattle.

Läs mera

En tår för Afghanistan

Den tredje juli meddelade USA att man stängt sin flygbas i Afghanistan som en del av sitt uppsnabbade tillbakadragande från landet. Beslutet hade stort signalvärde.

Läs mera

En ny fas i pandemin

Finland har de senaste veckorna registrerat bland de högsta smittotalen under hela pandemin.

Läs mera

Säkerhetsläget och internationella avtal

Alla ser skillnad på en atomubåt och en Buster Magnum

Läs mera

Respektlösheten är det värsta

En enhällig riksdag har över regerings- och oppositionsgräns begärt att få nya gränsregler sedan i oktober.

Läs mera

En stat i staten

Frustrationen över social- och hälsovårdsministeriet och dess ansvariga minister Krista Kiurus agerande har vuxit inte bara på Åland, utan också i riksdagen och i regeringsleden.

Läs mera

Begränsade resurser måste användas effektivt

Låt bussarna rulla otestade över ryska gränsen och använd i stället den begränsade testkapaciteten för att testa islänningar och fritidsbåtar.

Läs mera

Politisk prestige framom sunt förnuft

I helgen varnade THL:s Mika Salminen om många nya bekräftade coronafall som kommit hem med finländska supportrar som följt herrlandslaget på plats i S:t Petersburg.

Läs mera

Kommunalvalets påverkan på rikspolitiken

För en vecka sedan hölls kommunalval i fasta Finland. Valet sköts upp från april eftersom det fanns en oro att man inte skulle kunna garantera hälsosäkerheten på grund av pandemin.

Läs mera

Fotboll och livet

Finlands herrars historiska första EM-match i fotboll blev en kväll då alla känslor svallade.

Läs mera

Självstyrelsen – en pigg nittionioåring

I onsdags fick vi hissa Ålands flagga i topp och fira den 99:e självstyrelsedagen, och med det starten på vårt ett år långa 100 års-jubileum!

Läs mera

Försiktigt men inte överförsiktigt

inland har hittills klarat coronapandemin på ett mycket bra sätt. Det avgörande har inte varit restriktionerna i sig, utan det stora gemensamma ansvarstagandet.

Läs mera

Vi går mot bättre pandemitider

En del av Social-och hälsovårdsministeriets tjänstemän samt den ansvariga ministern brukar på presskonferenser varna att Finland, trots att siffrorna ser bättre ut, ändå balanserar på en knivsegg.

Läs mera

Ålands självstyrelse måste leva i tiden

Den nionde juni inleds jubileumsåret för att fira Ålands självstyrelses första hundra år. Det är i år 100 år sedan Nationernas Förbund beslöt att Åland skulle bli självstyrt.

Läs mera

Tredje gången gillt för vårdreformen

Det har varit så många försök till en vårdreform i Finland att många tappat räkningen. Vissa hävdar att försök gjorts redan i tjugo år.

Läs mera

Riksdagens politiska gisslandrama är avslutat

Riksdagens maratonplenum avslutades i lördags morse. Det finns skäl att nu snabbt se över riksdagens arbetsordning för att säkerställa att inget liknande händer igen.

Läs mera

Dagspolitiska spel får inte avgöra Finlands EU-linje

Riksdagen kommer imorgon att rösta om Finlands ratificering av EU:s återhämtningsfond.

Läs mera

Samlingspartiet blev ofrivillig vågmästare för EU:s återhämtningsfond

På onsdag kommer riksdagen att rösta om Finlands ratificering av EU:s återhämtningsfond.

Läs mera

Regeringens halvtidsgranskning

Förra veckan lyckades regeringen nå en överenskommelse kring kommande års budgetram i samband med sin halvtidsgranskning.

Läs mera

Pandemins sidoeffekter gör att det knakar i regeringen

En betydande del av politik handlar om förtroende. Förtroende byggs genom att man träffar och lär känna varandra.

Läs mera

Corona - Den perfekta ekonomiska stormen för Åland

Åbo hamn illustrerar för tillfället på ett sätt Ålands ekonomiska kris. Där angör inte bara Siljas och Vikings Åbofartyg som varje dag trafikerar Stockholm via Åland.

Läs mera

Den svåraste ramrian sen 90-talet

I en internationell ekonomisk jämförelse har Finland klarat coronapandemin förhållandevis bra. Pandemin har ändå blåst ett stort hål i budgetramen för de offentliga finanserna.

Läs mera

Finlands exitplan ur coronapandemin

I slutet av förra veckan presenterade regeringen ett förslag till exitstrategi för vägen ut ur coronapandemin och dess restriktioner i Finland.

Läs mera

En välbehövlig påskpaus

Vintern byttes i år till vår i expressfart. Hanteringen av coronapandemin har fullständigt dominerat arbetet i riksdagen hittills i år, i likhet med samhället i övrigt.

Läs mera

Grundlagsutskottet om rörelsefriheten

Regeringen gav för ett par veckor sedan ett mycket uppmärksammat lagförslag om att få begränsa rörelsefriheten för att ytterligare försöka minska spridningen av coronaviruset.

Läs mera

Sannfinländarnas angrepp på justitieministern är obegripligt

Sannfinländarna beslöt att under riksdagens plenum i tisdags väcka misstroende mot justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Läs mera

Tron på människan

För tre veckor sedan hände en sak som gjorde mig väldigt ledsen.

Läs mera

Vaccinutrikespolitik

Finland och Åland får vacciner via inköpsprogrammet som EU administrerar. Den europeiska läkemedelsmyndigheten har hittills godkänt fyra vacciner.

Läs mera

Jämställdhetsarbetet pågår också under pandemin

Trots coronapandemin försvinner jämställdhetsfrågorna ingenstans. Arbetet med dem kan inte heller ta paus, lika lite som vi har råd att pausa klimatarbetet.

Läs mera

Det är allvar nu

Det gäller både på Åland och i Finland som helhet. Det kräver att vi fortsätter vidta rätt kalibrerade insatser utan att gripas av panik.

Läs mera

Tack för att du tar ansvar

Nu är det skarpt läge på Åland. Om vi gemensamt tar ansvar, precis som hittills, kommer vi dock klara oss igenom också det här och få ner smittotalen igen.

Läs mera

Därför har regeringen mitt fortsatta förtroende i EU-politiken

Om inte Europeiska Unionen skulle finnas skulle Europas länder vara mycket svagare...

Läs mera

EU får inte bränna broar till allierade

För några veckor sedan utbröt ett stort bråk mellan vaccinproducenten AstraZeneca och EU-kommissionen angående vaccinleveranser.

Läs mera

Stängda gränser

Det känns konstigt och märkligt med de i praktiken stängda gränserna i Norden, i synnerhet mellan Sverige och Åland.

Läs mera

Corona: Det internationella samarbetets misslyckande

Min telefon påminner mig varje dag om bilder som tagits för ett år sedan. Förra veckan påminde den mig om en bild från riksdagens högtidliga öppnande ett år tidigare.

Läs mera

Bestående förändringar av pandemin

Den fysiska arbetsplatsen kommer inte avskaffas, men en del av dagarna kan det vara både effektivare och mer välmående att jobba på distans, också efter pandemin.

Läs mera

Tydlig coronakommunikation behövs

Det är också så ett samhälle fungerar som bäst, frihet under ansvar

Läs mera

En attack på demokratin

Det är också lärdomen för alla andra demokratiska samhällen i världen, också Finland.

Läs mera

Ålands självstyre – en pigg hundraåring

Då vi nu tittar tillbaka kan vi vara stolta över Ålands självstyrelse. Den pigga hundraåringen är värd att fira.

Läs mera

Grått Nytt Hår!

Jag är säker på att år 2021 kommer bli bättre.

Läs mera

Tillsammans klarar vi det

Tillsammans har vi klarat det och tillsammans kommer vi fortsätta att klara det.

Läs mera

Smittskyddslagens uppbyggnad

Framförallt ligger det i vårt intresse att fortsätta hantera pandemin på ett så bra sätt som hittills.

Läs mera

Pekka Haavisto frikänns av grundlagsutskottet

Det viktigaste är att den här långa processen kommit till slut. Haavisto frikänns. 

Läs mera

Vinden vände i USA

För Finland och Europa är Joe Biden en bra president.

Läs mera

Fem saker att hålla koll på under valnatten

Här är fem viktiga saker att hålla koll på under natten. Valet blir en nagelbitare.

Läs mera

Då sanningen slutar spela roll

Vi har alla ett ansvar att inte samma typs polarisering uppstår här hemma eftersom det på sikt undergräver möjligheten att tillsammans hantera samhällets utmaningar.

Läs mera

Självstyrelsen måste respekteras

Även om det kan kräva en del speciallösningar skulle det göra att man både kan fortsätta bekämpa coronaviruset effektivt samt säkerställa att självstyrelsen inte hamnar i kläm.

Läs mera

Det viktigaste valet på länge

Det amerikanska valet om en knapp månad är det viktigaste på länge.

Läs mera

Kommunikationsproblemen måste åtgärdas

Det som framförallt skulle behövas är att fler började tala med varandra i stället för att skicka oförankrade utkast till lagförslag och brev

Läs mera

Dåligt underbyggd budgetkritik

Det är ändå naivt att tro att en så pass stor principiell förändring skulle kunna genomföras genom ”management by perkele”. Det försökte man förra mandatperioden. Behöver jag påminna om hur det gick.

Läs mera

Finland måste lägga prestigen åt sidan

I Finland behöver alla snabbt lägga prestigen åt sidan om vi ska överleva den nedläggningsslakt som befaras i Europa det kommande året.

Läs mera

Finländsk och åländsk sjöfart måste stödas genom krisen

Då vågorna går höga och sikten är obefintlig är det extra viktigt att hålla sig fokuserad. Vi ska hoppas att det värsta nu är över.

Läs mera

Det åländska sociala kontraktet

I coronavirusets ekonomiska svallvågor kommer det åländska sociala kontraktet kanske vara viktigare än någonsin tidigare.

Läs mera

Statliga kostnadsstödet kan ansökas från och med idag

Viktigt att också åländska företag som uppfyller kriterierna kommer ihåg att söka stödet.

Läs mera

Vägen upp ur den ekonomiska krisen

Inget är bättre skydd mot en ny ekonomisk kris än sunda finanser.

Läs mera

Yttrandefriheten är inte obegränsad

För mig är det otänkbart att en riksdagsledamot ska särbehandlas för något som en annan finländare skulle bli åtalad för.

Läs mera

Finland måste ha nolltolerans mot kvinnoförtryck

Mot våldtäkt, fysiskt och psykiskt våld mot kvinnor kan enbart nolltolerans finnas.

Läs mera

Ålandsambassadörer

Alla vi som bor på Åland, eller ålänningar som bor utanför Åland, ambassadörer för Åland.

Läs mera

Sommaren är inte förlorad

Vi på Åland brukar inte ge upp i första taget. Det ska vi inte göra nu heller. Sommaren har inte ens börjat. Det finns ingen anledning att deklarera att den redan är förlorad.

Läs mera

Viktigt att ta vaccinen

Det femvalenta vaccinets täckning bland bebisar har minskat med 6–16 procentenheter. Det är ytterst oroväckande. 

Läs mera

En sommar med fysisk social distans

Vi måste lära oss leva med att minimera smittrisken. Det är möjligt, men det kommer kräva nytänkande, flexibilitet och tålamod.

Läs mera

Att öppna upp igen

Det handlar i stället om att kunna öppna upp och samtidigt fortsätta pressa ner antalet nya coronafall ytterligare.

Läs mera

Viktigt att inte få coronaångest

Coronaviruset är allvarligt. Det motiverar de väl avvägda skyddsåtgärder som nu vidtagits. Men det finns ingen anledning att låta oron ta över.

Läs mera

Från 100 till 0 i vissa coronadrabbade branscher

Många har varit med om nedgångar förr, men få har varit med om att det gått från 100 till 0 på en gång.

Läs mera

Coronaviruset har dödat sin första demokrati

De ungerska begränsningarna har inget slutdatum. Risken finns att det blir nya normalläget i Ungern. I så fall kommer Ungern sluta vara en demokrati.

Läs mera

Tillsammans är vi starka

Vårt samhälle har varit med om kriser förr. Vi kommer komma igenom också detta.

Läs mera

Vem kommer utmana Trump?

Förra gången var Trump uträknad utmanare som slog från underläge. Det kommer Biden eller Sanders göra denna gång.

Läs mera

Coronaviruset och Finland

Den finländska beredskapen för att ta hand om eventuella virusfall är hög.

Läs mera

Bra läge att fortsätta med självstyrelserevisionen

Nu är ett bra läge att fortsätta trampa gasen i botten i arbetet med självstyrelselagsrevisionen och smida då järnet ännu är varmt efter att det ekonomiska systemet blivit klart.

Läs mera

Därför behövs europeiskt samarbete

Enbart genom samarbetet är Europa en stormakt som andra stormakter tar hänsyn till. Om vi splittras blir det svårare att slå vakt om vårt självbestämmande.

Läs mera

Finland behöver fler barn och unga

Om de låga födseltalen håller i sig i Finland kommer befolkningen småningom börja minska, vilket kommer sätta ett stort tryck på välfärdssamhällets finansiering. Därför är det en ödesfråga för Finland att bli mer barnvänligt.

Läs mera

Fel fokus i debatten

För knappt två veckor sedan strejkade 100 000 finländare. Händelsen gick nästan helt obemärkt förbi i både medieflödet och samhällsdebatten.

Läs mera

Stärkt Åland efter riksdagsomröstningen 

Förra veckan fick vi det nya ekonomiska systemet för Ålands självstyrelse i mål i riksdagen. Vägen dit har varit lång.

Läs mera

Regeringskrisen kom och gick

För två veckor sedan var effekterna av poststrejken det som dominerade nyhetsbevakningen.

Läs mera

Lärdomar måste dras från poststrejken

Senaste veckan har det varit mycket diskussion om vem som vetat vad när, och ifall ägarstyrningsenheten i statsrådets kansli och ägarstyrningsministern på förhand varit medvetna om finska Postis beslut...

Läs mera

Grundläggande rättigheter får inte kompromissas bort

I år fyller den europeiska stadgan för grundläggande rättigheter 10 år, något som också riksdagen uppmärksammade förra veckan.

Läs mera

Finland behöver inga anti-feminister

Sannfinländarnas ungdomsförbund gick förra veckan ut och konstaterade att man nu för tiden också är ett anti-feministiskt ungdomsförbund.

Läs mera

Att spola mjölken kompenserar inte större bil

Under hösten har diskussionen kring kött och mjölks klimatpåverkan diskuterats flitigt.

Läs mera

Berlinmurens fall gav och ger hopp

I lördags var det 30 år sedan Berlinmurens fall. Murar har inte bara en praktisk betydelse, utan också en stark symbolisk betydelse.

Läs mera

Servicen på svenska måste fungera digitalt

Digitaliseringen är en så kallad megatrend.

Läs mera

Fjärde gången gillt för social- och hälsovårdsreformen?

Landskaps- och vårdreformen var den klart dominerande frågan under förra mandatperioden.

Läs mera

Politiska fångar i Katalonien

För åtta år sedan satt jag i Strasbourg och åt en middag med Oriol Junqueras. I veckan dömdes han av den spanska högsta domstolen till 13 års fängelse för uppvigling.

Läs mera

Sexualbrottslagstiftningen skärps och förnyas

För drygt ett år sedan skapade några våldtäktsfall stor debatt både i riksdagen och i samhället.

Läs mera