Mats
2023

Den övergripande säkerheten

3.11.2021

Den tekniska utvecklingen och globaliseringen av samhället har inneburit många möjligheter. Samtidigt innebär det också nya hot mot den övergripande säkerheten i samhället.

 

En global pandemi, som vi just nu upplever, var ett högriskscenario för dem som försöker bedöma risker mot samhällen.

 

Klimatförändringen, sårbarhet via digitaliseringen och organiserad brottslighet är andra hot mot säkerheten. På Åland har vi känt av de två förstnämnda de senaste fem åren. Stormen Alfrida, den värsta åländska stormen i levande minne, slog hårt mot samhället och elförsörjningen på landsbygden. För några år sedan slogs också mobiltelefonnätet och andra samhällsfunktioner ut av en digital överbelastningsattack.

 

Åland är demilitariserat och det är Finlands försvarsmakts uppgift att försvara demilitariseringen ifall den skulle hotas. Trots att säkerhetsläget försämrats i Östersjön, i synnerhet sedan Rysslands olagliga ockupation av Krim, är det andra hot än de direkt militära (bland annat tack vare ett trovärdigt finländskt försvar) som är mer sannolika i Finland. Därför är det viktigt att hela tiden upprätthålla en lägesbild över alla de hotbilder som finns mot samhället oavsett om det gäller extremväder, storolyckor, organiserad brottslighet, cyberhot eller pandemier.

 

Vid sidan av att myndigheter upprätthåller denna lägesbild ordnas i Finland en kurs för övergripande säkerhet för att gå igenom dessa hotbilder.

 

Kursen ordnas för cirka 200 personer per år och är kanske den mest prestigefyllda i hela Finland. Dit bjuds ledande beslutsfattare och tjänstemän, näringslivstoppar, journalister, kulturpersonligheter, forskare och andra. Intresset att delta är stort och det är omöjligt att köpa en plats på kursen. Man kan enbart bli inbjuden av den kommitté som upprätthåller kursen. Jag deltog i kursen som ordnades i januari 2016 och den skapade stora intryck på mig. Då jag bläddrade i matrikeln som listade alla som gått kursen genom åren såg jag rätt få åländska namn. Huvudanledningen till det är säkert att kursen bara ordnats på finska.

 

Då tidigare försvarsminister Jussi Niinistö besökte Åland under 2018 kastade jag i en diskussion fram en tanke om att ordna en åländsk specialkurs på svenska. Jag tänkte inte mer på saken efter det, och antagligen var jag inte den enda som hade tänkt på saken. För nu förra veckan ordnades en specialkurs för Åland, den första kursen på svenska genom tiderna.

 

Primus motor bakom ordnandet har varit Anu Sallinen på Försvarsministeriet som också är Ålands kontaktperson i ministeriet. Hon är ytterst professionell och en stor Ålandsvän. Det är hon som i praktiken lyckats ro i land kursen och som säkrat finansieringen för den, eftersom det verkligen inte är gratis att ordna då både arrangemangen och föreläsarna håller toppklass.

 

Specialkursen samlade drygt 30 inbjudna ålänningar, samt knappt 20 från statsförvaltningen och staben, till en veckas kurs.

 

Vid sidan av att ge en inblick i arbetet med den övergripande säkerheten samt hotbilder handlar kursen om att öka samverkan mellan centrala aktörer, en oerhört viktig sak för både Åland och Finland som helhet. Det lyckades man med.

 

Första specialkursen ordnades år 1986. Det tog 35 år innan den första kursen ordnades på svenska. Med tanke på hur nöjda alla var och att man nådde målsättningarna så både tror och hoppas jag att det inte kommer dröja mer än fem år innan nästa specialkurs ordnas för nya åländska deltagare.

Riksdagsbrev från Japan

För två veckor sedan besökte jag Japan tillsammans med riksdagens kommunikationsutskott. Varje riksdagsutskott gör varje mandatperiod en längre resa. Målsättningen med resan är flera. Det är viktigt att ha möjlighet att studera lösningar och utmaningar på andra håll för att skapa större kunskap, förståelse och perspektiv.

Läs mera

Beredskapsfrågorna blir allt viktigare

Hela samhället, både myndigheter och företag, måste stärka beredskapen och cybersäkerheten ytterligare. Det här visar också varför samarbetet med Åland i revisionen av beredskapslagen, och beredskap i allmänhet, är så viktigt. ‍

Läs mera

Finland måste få tillbaka sisun

I ett litet land som Finland måste vi ha förmågan att spela på samma lag, då dubbelt stora Sverige klarar av att göra det. Finland behöver mer framtidstro, samarbetsförmåga och sisu för att man inte ska fortsätta dra det kortaste strået gällande utländska investeringar och framtidssatsningar.‍

Läs mera

Bara en miljon finländare år 2113

Finlands minskande födelsetal ökar behovet av ökade födelsetal och inflyttning för att bevara samhällets stabilitet och välfärd. Förlossningsavdelningarnas stängning blir ett hinder för blivande föräldrar. Regeringen borde diskutera åtgärder för att stödja dem. I Finland behövs tillgång till högkvalitativa dagisplatser för att underlätta för föräldrar att återgå till arbetslivet.

Läs mera

Skärpning av gränslagen

För tillfället pågår ett skyndsamt beredningsarbete inom regeringen för att ta fram ett lagförslag som ytterligare skulle skärpa gränslagstiftningen. Finlands gräns mot Ryssland är för tillfället stängd, men det finns en oro vad som händer efter vintern då man sett aktivitet på den ryska sidan som kan tyda på att man förbereder nästa steg. Det nya lagförslaget kommer förmodligen till riksdagen denna månad.

Läs mera

Miniregeringsförhandlingar

För tillfället sitter en grupp med en representant per regeringsparti och går igenom statsbudgeten och ekonomiska prognoser. Man går igenom budgetmoment för budgetmoment inför regeringens budgetramförhandling om tre veckor och hör sakkunniga om olika inbesparingsförslag. Finlands ekonomi har utsatts för chocker, men de ekonomiska problemen är framför allt strukturella, och just därför behövs strukturella förändringar vid sidan av nedskärningar och skattehöjningar.

Läs mera

Nya tider för ny president

Dagens värld genomgår ständig förändring. I denna tuffa och hårda värld är det viktigt med en president som har energi, som har ett brett kontaktnätverk och som är språkkunnig.

Läs mera

Näringslivet och facken måste spela på samma lag om Finland ska vinna

Fackens största motståndare är inte arbetsgivarna eller regeringen. Arbetsgivarnas största motståndare är inte facken eller regeringen. I en globaliserad värld spelar vi alla på samma lag. Vi står och faller tillsammans. Därför är veckans stora strejker av betydelse för hela Finland.

Läs mera

Tack president Sauli Niinistö

Niinistö har ett enormt nätverk, kompetens och erfarenhet som det skulle vara i hela västvärldens intresse att kunde fortsätta användas. Världen skulle ha nytta av det.

Läs mera

Ukrainastödet måste fortsätta

Den här lördagen markerar två år sedan Rysslands storskaliga anfall mot Ukraina inleddes. Vår hjälp till Ukraina handlar om solidaritet. Vi hjälper Ukraina för att vi själva behövt samma hjälp och skulle behöva samma hjälp ifall vi, mot all förmodan, någon gång skulle stå inför samma situation. Samtidigt handlar det om att upprätthålla internationell lag och regler, vilket är i alla små länders intresse.

Läs mera

Ett annorlunda presidentval

Debatterna kandidaterna emellan har varit respektfull och hövlig. De kommande sex åren kommer ha många utmaningar. Då kommer det vara viktigt att vilja vara en enande kraft. Det härvar ett annorlunda presidentval för den tid vi lever i och vi kan vara mycket glada och tacksamma för det.‍

Läs mera

Finland behöver starkare förtroende på arbetsmarknaden

Finland är tyvärr Nordens sjuka man gällande ekonomin. Samarbete, realism och ansvarstagande krävs av alla parter för att hitta långsiktiga lösningar för att slå vakt om vårt välfärdssamhälle.

Läs mera

Viktigt att rösta på söndag

På alla platser i världen har man inte alltid lika goda valmöjligheter som vi har, eller ens en respektfull ton i valkampanjerna mellan kandidaterna.

Läs mera

Ukraina måste fortsätta stödas

Hos oss rapporteras ännu flitigt om kriget som är precis lika brutalt och blodigt som tidigare. Men också hos oss har det blivit en del av vardagen. På västfronten intet nytt.

Läs mera

Stängningen av östgränsen fortsätter

Ryssland har möjlighet att avsluta operationen varvid gränsen återigen kan öppnas så att de med familj och släkt på olika sidor om gränsen får lättare att igen resa till varandra.

Läs mera

En tuff politisk vår för ekonomin, arbetsmarknaden och säkerhetspolitiken

Finlands ekonomi har nätt och jämnt återhämtat sig till siffrorna år 2009, medan Sveriges ekonomi växt betydligt.

Läs mera

Två viktiga presidentval med global betydelse

Vi ska vara glada att inte lika mycket är på spel i vårt presidentval.

Läs mera

Ännu ett exceptionellt år har tagit slut

Trots allt krig, elände och utmaningar gäller det att inte tappa framtidstron.

Läs mera

Julfrid i riksdagen

I vardagen finns mycket vänskap och förtroende mellan människor, och relationer är extra viktiga i politik.

Läs mera

Regeringens beslut att stänga östgränsen

Läs mera

Tårarna i Sveriges riksdag

Det är inte roligt, och det kändes inte bra att missa sitt barns förlossning.

Läs mera

Vi måste vara uthålliga med stödet till Ukraina

Det är dock värt att ställa sig följdfrågan, vad skulle det kosta om Ukraina skulle förlora?

Läs mera

De höjda räntorna påverkar också statsbudgeten betydligt

Nästan 5 % av de totala skatteintäkterna krävs då för att enbart betala låneräntorna på statsskulden.

Läs mera

Stora utmaningar för Finlands offentliga ekonomi

Vid sidan av den demografiska utvecklingen finns det några andra saker som förklarar det växande underskottet, trots åtgärder.

Läs mera

Östersjöarbetet har effekt 

Östersjön brukar kallas för världens smutsigaste hav...

Läs mera

Riksdagshösten är i gång

Den här veckan inleder riksdagen höstsessionen efter en annorlunda politisk sommar...

Läs mera

Konkreta åtgärder mot rasism och främlingsfientlighet behövs

Under sommaren har vi fört en viktig värdegrundsdiskussion i samhället...

Läs mera

Ö-undantaget tryggar trafiken till Åland

Att under fem år befria färjetrafiken mellan finska fastlandet och Åland från EUs utsläppshandel är motiverat för att inte kostnaderna för transporterna till och från Åland ska öka ännu mer, eller trafiken äventyras...

Läs mera

Sannfinländarnas storlek påverkar riksdagen

Både före och efter valet sa jag att regeringsbildningen sannolikt skulle bli svår...

Läs mera

Polarisering och tonläge förstärker varandra 

En sak jag har tänkt och funderat mycket på i sommar är den ökade polariseringen i samhället samt det höga tonläget i debatten..

Läs mera

Arbetet mot nazism och rasism måste stärkas

Ett av de besök jag minns bäst från då jag gick i högstadiet i KHS var när Sioma Zubicky besökte skolan och föreläste för oss...

Läs mera

President Joe Biden i Helsingfors

Den här veckan besöker USAs president Joe Biden Finland...

Läs mera

Finlands första NATO-toppmöte som medlem

Nästa veckas tisdag och onsdag håller försvarsalliansen NATO sitt årliga toppmöte...

Läs mera

Ö-undantaget viktigt för Ålands kommunikationer

Förra veckan sände arbets- och näringsministeriet ut ett lagförslag som berör systemet med utsläppshandel på utlåtanderunda...

Läs mera

Alternativen till regeringen

Samarbetet för den nya regeringen har börjat skakigt...

Läs mera

Regeringsförhandlingarnas sjätte vecka

Förhandlingarna i Ständerhuset har nu pågått längre än en månad och är nu inne i ett avgörande skede...

Läs mera

Skolavslutningstider

Den här helgen rusar de nya studenterna ut från Ålands Lyceums trappor...

Läs mera

Presidentval på kommande

Om två veckor ordnar republikens president Sauli Niinistö Gullranda-samtalen, som blivit ett årligt återkommande evenemang och en institution för utrikes- och säkerhetspolitiska samtal i Finland, lite på samma sätt som Sveriges Folk och Försvar i Sälen...

Läs mera

Ständerhuset i fokus

Det mesta i finsk politik kretsar för tillfället inte runt riksdagen eller statsrådsborgen, utan kring Ständerhuset på Snellmansgatan i Helsingfors mitt emot Finlands bank...

Läs mera

Tredje veckan för regeringsförhandlingarna

Min mamma frågade mig en helg: Är det jätte tröttsamt att vara där inne i regeringsförhandlingarna i Ständerhuset? Jag konstaterade att det är tröttsamt, men att vara utanför hade varit mycket jobbigare...

Läs mera

En stark hand får inte heller överspelas

I tisdags inleddes regeringsförhandlingarna mellan de partier som regeringssonderare Petteri Orpo kallat...

Läs mera

Viktig vecka för regeringssonderingen

Regeringssonderingen går den här veckan in i ett viktigt skede...

Läs mera

Utskotten i riksdagen tar form

Riksdagen har 17 utskott. Varje riksdagsledamot måste vara medlem i åtminstone ett utskott...

Läs mera

Regeringssonderingen börjar 

Igår samlades den nya riksdagen för första gången då fullmaktsgranskningen förrättades...

Läs mera

Vi måste få Finlands ekonomi att växa

Finansministeriets tjänstemän presenterade för en vecka sedan en lista med förslag på åtgärder för att få den offentliga ekonomin i balans...

Läs mera

Mandatperiodens slut

I fredags avslutade riksdagen arbetet för mandatperioden...

Läs mera

Ryssland får inte vinna kriget

Den 24 februari vaknade jag tidigt på morgonen i min övernattningslägenhet i Helsingfors...

Läs mera

Grundlagsutskottet, arbetsdrygt men viktigt för Åland

I veckan godkände riksdagens grundlagsutskott utlåtande nummer 100 för innevarande riksdagsår...

Läs mera

Vi måste få kakan att växa, inte bara skära den i mindre bitar

Om drygt två månader kommer sonderingen inför regeringsförhandlingarna inledas...

Läs mera

Den som är satt i skuld är icke fri

Den som är satt i skuld är icke fri, brukade Sveriges tidigare statsminister Göran Persson säga...

Läs mera

Viktigt att hålla ögonen på bollen i NATO-processen

Det är de som vill torpedera processen som vill stressa, skapa tumult och få ländernas ledningar ur balans och distraherade. Det ska vi inte bjuda dem på.

Läs mera

Slutspurt i riksdagen

Riksdagens arbete rivstartade genast i början av januari efter juluppehållet. Det här är sista året på denna riksdagsperiod vilket alltid betyder att en rekordstor mängd lagförslag sänds till riksdagen...

Läs mera

Taiwans öde får inte bli detsamma som Ukrainas

I skuggan av de hårda striderna mellan ukrainska försvarare och den ryska invasionsmakten i Ukraina fortsätter läget vara spänt mellan Kina och Taiwan...

Läs mera

Välkommen till Åland Ukrainas ambassadör

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj är vår tids Winston Churchill. Hans ledarskap i den svåraste tid ett land kan befinna sig i, en kamp för sin överlevnad efter ett väpnat anfall, är oerhört imponerande...

Läs mera

Inga enkla svar på svåra elfrågor

Grundproblemet är fortsatt att för hög efterfrågan möter för lågt utbud. Det är det vi måste fokusera på att åtgärda strukturellt så snabbt som möjligt samtidigt som vi hjälper alla att klara av de omedelbara chockerna.

Läs mera

Medmänsklighet behövs både hemma och borta

Nästan alla äter hellre gröt tillsammans än oxfilé ensam.

Läs mera

Finlands NATO-ratificering har inletts

I tisdags inledde riksdagen behandlingen av regeringens förslag om att ratificera medlemskapet i försvarsalliansen NATO...

Läs mera

Omvälvande tider

Rosellas sista tur och att trafiken mellan Mariehamn och Kapellskär avbryts ger många tankar.

Läs mera

Ukraina måste fortsätta stödas

I den internationella Genevekonventionens tilläggsprotokoll, som också Ryssland hört till...

Läs mera

Turbulenta veckor för regeringen

I torsdags var det i teorin sista möjligheten för regeringen att lämna nya lagförslag till riksdagen den här regeringsperioden...

Läs mera

Amerikanska mellanårsvalet har stor betydelse också för oss

I tisdags höll USA mellanårsval...

Läs mera

Allas insatser har haft och kommer ha betydelse för elpriset

Förra månaden besökte jag en fabrik i västra Nyland som ägs av ett åländskt företag...

Läs mera

Sveriges sak är Finlands

Finland och Sverige har hittills gått hand i hand i NATO-processen...

Läs mera

Saboterade gasrör kommer innebära höjd beredskap

På söndag kväll meddelade de danska myndigheterna att läckorna från Nord Stream 1-gasrören hade slutat...

Läs mera

EU:s utsläppskrav på sjöfarten måste vara rättvisa

Förslagen på nya utsläppskrav för sjöfarten är en del av EU:s stora lagstiftningspaket om att minska utsläppen på en rad områden...

Läs mera

Budgetprocessen fortsätter

Den här veckan avslutade riksdagen remissdebatten om budgetförslaget för nästa år...

Läs mera

Ukrainas motoffensiv ger hopp om fred

Varje dag sedan Rysslands illegala och brutala anfallskrig mot Ukraina inleddes har en grupp ålänningar samlats utanför det ryska konsulatet i Mariehamn på den del av Esplanaden som nuförtiden kallas för Ukrainaplatsen...

Läs mera

Vi kommer klara också den kommande vintern

 De senaste åren har kriserna avlöst varandra...

Läs mera

Elmarknaden kräver reformer

 Elmarknaden har slutat fungera på det sätt som vi förväntat oss att den ska göra...

Läs mera

Högre energipriser kräver insatser

Vintern är på kommande och med den en osäkerhet och risk för högre energipriser än vi vant oss med...

Läs mera

Vi måste fortsätta stå med Ukraina

Idag är det exakt sex månader sedan Ryssland inledde sitt brutala anfallskrig i Ukraina...

Läs mera

Budgetförhandlingar i dålig sikt

 Förra veckan presenterade finansministeriet sitt förslag till nästa års budget...

Läs mera

Finlands NATO-ratificering går framåt

 Rysslands anfallskrig i Ukraina har snart pågått i ett halvt år. Många militära bedömare trodde innan krigsutbrottet att Ukraina bara skulle kunna stå emot en månad mot den ryska armén...

Läs mera

Fortums Tysklandsproblem är sommarens största politiska fråga i Finland

De senaste tre veckorna har den dominerande politiska frågan i Finland varit tillståndet för kraft-och energibolaget Fortum...

Läs mera

De mörka ekonomiska molnen är stora

Europeiska centralbanken höjer i veckan räntan för första gången på 11 år...

Läs mera

Det man förlorar i tid måste man vinna i kvalitet

Thomas Blomqvist har utsetts till ny Ålandsminister efter Anna-Maja Henriksson...

Läs mera

Tack Claes Hammar

Invid Badhusparken i Mariehamn ligger Sveriges närmaste utländska beskickning, Sveriges generalkonsulat på Åland...

Läs mera

Tålamod med Turkiet

Det var inte oväntat att Finlands och Sveriges förhandlingar med Turkiet skulle få ett genombrott i samband med NATO-toppmötet i Madrid...

Läs mera

Att använda allt som vapen

För tillfället arbetar riksdagen för fullt med att göra ändringar i beredskapslagen och gränsbevakningslagen för att säkerställa att myndigheter har rätt juridiska verktyg ifall Finland utsätts för hybridattacker...

Läs mera

Hand i hand med Sverige

”Hand i hand, vårt budskap gick från land till land”. Så går texten i en lysande låt av Magnus Uggla från 1983. Texten passar också bra på Finland och Sveriges ansökningar till försvarsalliansen NATO...

Läs mera

Självstyrelsens hundra år har gjort Ålands rötter ännu starkare

Många riksdagskollegor har gratulerat till Ålands självstyrelses 100-års jubileum...

Läs mera

Den åländska lottovinsten 

De senaste veckorna har jag besökt niorna på fasta Åland. Det är på nian man i skolan bland annat lär sig om riksdagens arbete och därför har jag brukat besöka dem varje år...

Läs mera

Klimatarbetet får inte hamna i skuggan

‎Medan våren här hemma på Åland har känts kall tills nu är det redan värmebölja och olidlig torka på andra platser i världen, trots att det bara är maj månad...

Läs mera

En historisk riksdagsvecka

I tisdags fattade riksdagen med rösterna 188 för och 8 emot att stöda statsledningens beslut att ansöka om ett finländskt NATO-medlemskap. Dagen innan hade saken debatterats i riksdagen i 14 timmar. Debatten var en uppvisning av enighet...

Läs mera

Ukrainahjälpen

Riksdagen har den här veckan i skuggan av utrikes- och säkerhetspolitiken behandlat klart regeringens integrationspolitiska redogörelse gällande hur vi på bästa sätt kan integrera de människor som kommer till Finland, av olika orsaker...

Läs mera

Skytteldiplomati

Statsledningen har senaste veckor och månad rest runt i Europa och till USA för att diskutera det nya säkerhetspolitiska läget som uppkommit sedan Rysslands storskaliga anfall på Ukraina den 24 februari...

Läs mera

Huvudet kallt i försvarsdebatten

Det finns en stor utmaning med den offentliga debatten om försvars- och säkerhetspolitik då det finns så mycket som inte får eller kan sägas i offentligheten...

Läs mera

NATO-diskussionen avancerar snabbt

I onsdags debatterade riksdagen regeringens uppdaterade utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse..

Läs mera

En fransk rysare

Chocken av Brexit och valet av Donald Trump till amerikansk president var stor i EU och Europa...

Läs mera

Krigsbrotten i Bucha och Ukraina måste utredas

I söndags började vidriga bilder från orter som Ukraina befriat av ryska armén strömma ut i omvärlden..

Läs mera

De geopolitiska kontinentalplattorna rör sig 

Geopolitik är som kontinentalplattor, det rör sig hela tiden...

Läs mera

Det ryska olje-och gasberoendet

‎Europa som helhet är beroende av den ryska oljan och gasen på ett sätt som är svårt att ersätta över en natt...

Läs mera

Lögner, lögner, lögner

”Om en lögn upprepas tillräckligt många gånger blir den sanning”. Citatet är tillskrivet Nazi-Tysklands propagandaminister Joseph Goebbels. 80 år senare och propaganda används precis på samma sätt...

Läs mera

Tiden före kriget kommer inte tillbaka

Händelserna från kriget i Ukraina känns i både kropp och själ...

Läs mera

Kriget i Ukraina ändrar Europa i grunden

Tecknen på Rysslands attack på Ukraina var många...

Läs mera

Höjning av sysselsättningen ödesfråga för välfärdssamhället

Det är viktigt att vi lyckas höja sysselsättningsgraden för att slå vakt om den ekonomiska hållbarheten i vårt välfärdssamhälle.

Läs mera

Åbo Akademis juristutbildning kan bidra till att stärka självstyrelsen

I januari meddelade regeringen att man beslutat att Åbo akademi (ÅA) får rätten att utexaminera jurister...

Läs mera

Ett frö har såtts till att uppdatera grundlagen

Valperiodens sista riksmöte är öppnat av republikens president Sauli Niinistö och av nyvalde talmannen Matti Vanhanen.

Läs mera

Det första regionvalet är avklarat

I söndags förrättades det första regionvalet i Finland. Valet är det mest tydliga beviset på att social- och hälsovårdsreformen nu förverkligas.

Läs mera

Bornholm, Gotland, Åland

Det är ingen som undgått att Sverige förstärkt försvaret av Gotland senaste vecka.

Läs mera