Mats
2019

Elfte timmen för landskaps- och vårdreformen

28.1.2019

Ticktack. Trots att våra klockor är nästan ljudlösa hörs sekundernas tickande i riksdagens utskottsrum då behandlingen av landskaps- och vårdreformen går vidare. Reformen är den stora elefanten i riksdagen och den är i elfte timmen .Kommer den bli av eller faller regeringens prestigeprojekt som man arbetat med i över tre år?

För varje dag som går i utskotten ökar risken för att reformen faller. Ingen försöker förhala något, men utskotten har ett ansvar att se till att allt blir rätt då mentaliteten med reformen från början verkar ha varit att, går det så går det, genom riksdagen.

 

Grundproblemet med reformen har alltid varit att man tagit en för stor bit på en gång. Man blandade ihop social- och hälsovård med en landskapsreform som berör alltifrån trafik till räddningsverk samt en valfrihet som skulle skapa en omfattande privatisering av vården. Det gör reformen mastodontisk och svåröverblickbar. Av den anledningen är den fortfarande inte godkänd. På grund av reformens stora magnitud påverkar den också indirekt Åland eftersom inrättandet av nya landskap påverkar statsbeskattningen, och det påverkar Åland.

Regeringen har bemött de åländska effekterna med nonchalans och försökt vifta bort problemen. Man har förvisso haft 100 andra problem med reformen, men det är ingen orsak.

Senaste vecka uppmärksammade YLE problem med reformen som härrör Åland. Grundproblematiken är inte ny och har varit känd sedan reformen presenterades.Flera förbättringar har skett sedan dess, men problemet är fortfarande inte helt löst. Grundlagsutskottet gick grundligt igenom saken i ett viktigt utlåtande jag var med och godkände i juni år 2017.

 

Då såg grundlagsutskottet att de åländska problemen skulle lösas via totalreformen av självstyrelselagen. Då den sköts upp meddelade regeringen att man i stället ska gå vidare med den ekonomiska självstyrelserevisionen, och att den löser landskaps- och vårdreformens problem. Men då man inte gett förslaget till riksdagen har man enbart skuffat problemen framför sig. Därför måste grundlagsutskottet nu på nytt granska om läget ändrat. På grund av att jag själv är med i utskottet får jag dock inte spekulera eller kommentera saken innan vi är klara med ärendet.

 

Grundlagsutskottet kommer inte fälla vårdreformen, men om det finns kvarvarande brister i förslagen kommer utskottet konstatera att ärendet inte kan gå vidare innan man rättat till dem. Att rätta problem tar tid, mer eller mindre, och tid är nu bristvara.

 

Det återstår nämligen en kort tid kvar av perioden och riksdagens sista plenum är den 15 mars. Det har man vetat länge. Nu spekuleras det om riksdagen kunde sitta längre, men jag är själv mycket skeptisk till det. För demokratins skull är det viktigt att vi också har tid för en månads valkampanj innan valet. Riksdagen har redan haft betydligt fler plenum än normalt i år, och man har hela tiden vetat om tidsramen. På samma sätt som i en fotbollsmatch bör man inte lägga till extra tilläggstid bara för att rådande serieledarna inte avgjort matchen.

 

Efter ett avhopp från ett regeringsparti förra veckan har reformen nu minimal marginal i riksdagen, 100-99. Kommer reformen då gå igenom? Vi vet inte. Men för varje dag och varje nytt problem ökar sannolikheten för att reformen faller. Varje litet hinder på slutrakan blir nu enormt.

Regeringsförhandlingarna i Ständerhuset

Regeringsförhandlingarna sker i Ständerhuset, mitt emot Finlands banks kontor i Helsingfors.

Läs mera

Östersjöarbetet behöver fortsätta

I fredags firade Östersjöfonden 30 år med en extra fin prisutdelning, konsert och jubileumsbankett. Fonden är otroligt viktig för att sätta fokus på arbetet för en bättre miljö i Östersjön.

Läs mera

Provisoriska utskottsplatser

I torsdags konstituerades riksdagensutskott formellt för den nya perioden. Indelningen är än så länge baraprovisorisk.

Läs mera

Regeringssonderaren Rinnes frågor

I fredags kl. 10 utsågs Socialdemokraternas Antti Rinne formellt till regeringssonderare.

Läs mera

Nya riksdagen konstituerades

Mats Löfström omvaldes till vice ordförande för svenska riksdagsgruppen för tiden under regeringsförhandlingarna.

Läs mera

Regeringsbildningen närmar sig

På pappret finns många tänkbara alternativ, men inte ens en handfull är realistiska. Valresultatet skapar förutsättningar för SFP att kunna delta i regeringsförhandlingarna om sonderaren så önskar.

Läs mera

Såhär röstar du på Åland!

Gör din röst hörd!‍ Så här röstar du.

Läs mera

Såhär förhandsröstar du utanför Åland!

Förhandsröstning utanför Åland.

Läs mera

En ny språkstrategi behövs

Nuvarande regering har gått hårt fram mot de svensk- och tvåspråkiga strukturerna i landet. Då man inledde den stora landskaps- och vårdreformen var tryggandet av sjukvårdstjänster på svenska inte något prioriterat.

Läs mera

En röst för svenskan

I fredags röstade riksdagen om medborgarinitiativet att ge Vasa centralsjukhus fullständig jourverksamhet (på nytt).

Läs mera

Stöpseln på vårdreformen drogs ur

Utan att vara läkare kunde man i torsdags konstatera att vårdreformen verkade leva sina sista dygn, om inte sina sista timmar.

Läs mera

Ett framgångsrikt samhälle behöver framtidstro

Ett framgångsrikt samhälle behöver framtidstro, konstaterade jag i ett tal på seminariet Finlands ekonomiska möjligheter och utmaningar, tillsammans med Anne Berner och Erkki Liikanen.

Läs mera

För ett starkt Åland i riksdagen

Igår lämnades kandidatlistorna in för riksdagsvalet. Det betyder att jag nu också officiellt är kandidat för omval i riksdagsvalet den 14 april.

Läs mera

Att hacka en mjölkmaskin

Ett av de mest betydelsefulla lagförslagen som ännu ska behandlas är de nya underrättelselagarna, som är på slutrakan.

Läs mera

Grundlagsutskottet inget vanligt utskott

Den här veckan kommer det politiska Finlands ögon att fortsätta riktas mot riksdagens grundlagsutskott eftersom förslaget till landskaps- och vårdreformen ligger där.

Läs mera

Osakligheter om Åland

I torsdags hade riksdagen remissdebatt om förslaget till ändring av självstyrelselagen. Lagförslaget innebär en förnyelse av Ålands ekonomiska självstyrelsystem och innebär bl.a en höjning av grundfinansieringen.

Läs mera

Möjligheter för Finland

Ibland förundras jag över hur problemcentrerat det politiska samtalet blivit. Då man diskuterar problem är det viktigt att inte heller bli så kritisk att man glömmer bort allt det som fungerar.

Läs mera

Elfte timmen för landskaps- och vårdreformen

Ticktack. Landskaps- och vårdreformen går vidare. Reformen är den stora elefanten i riksdagen och den är i elfte timmen.

Läs mera

Skogsägare behöver stöd efter stormen

Stormen Alfrida har lämnat stor förödelse efter sig i skogen. Skadorna på skogen är enorma och det handlar om flera årsavverknigar som stormen har fällt. För Åland är detta en naturkatastrof.

Läs mera

Sans behövs nu i arbetsmarknads-debatten

Tonläget i debatten, varvat med strejkvarsel, är högt och står inte alls i proportion till frågornas tyngd.

Läs mera

Förtroendeomröstning om sysselsättningen

Onsdagens förtroendeomröstning är lite annorlunda eftersom det är statsministern själv som tagit initiativ till att mäta regeringens förtroende.

Läs mera

Löfström med i stora utskottets delegation i Rom

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström deltog i måndags och tisdags i en delegation från riksdagens stora utskott som besökte Rom.

Läs mera

Noel Rönnberg på PRAO

Denna vecka har Noel Rönnberg från Mariehamn gjort sin prao hos Mats Löfström i riksdagen. 

Läs mera

Nya spaningslagarna behövs

Lagpaketet innehåller fyra separata lagförslag som berör både militär och civil underrättelseverksamhet. Beredningen av lagarna har varit omfattande och pågått sedan förra riksdagsperioden.

Läs mera

Åländsk Europaparlaments-plats är en legitimitetsfråga

I praktiken skulle det handla om att den extra plats Finland får efter Brexit skulle öronmärkas åt Åland.

Läs mera

Åland måste få mer pengar tillbaka

En rimlig nivåhöjning behövs för att täcka självstyrelsens behov och Ålands växande befolkning.

Läs mera

I världspolitikens blickfång

Finland har de senaste månaderna haft en rad betydelsefulla statsbesök. Finland har blivit mer intressant i världspolitiken. Det beror både på Finlands 100 årsjubileum och på att president Sauli Niinistö höjt Finlands profil.

Läs mera

Ungerns demokratiska avveckling

EU måste sätta ner foten mot Ungerns demokratiska avveckling. Därför är Europaparlamentets omröstning om Ungern viktig.

Läs mera

Svartvit handelspolitik

Finland överlever inte genom att vi hugger ved åt varandra utan genom att se till att Finland upprätthåller konkurrenskraft, kvalitet och är en attraktiv handelspart i världen.

Läs mera

Regeringsperiodens sista budgetförslag

Regeringen presenterade förra veckan resultatet från mandatperiodens sista budgetförhandling.

Läs mera