Mats
2019

Regeringsperiodens sista budgetförslag

19.9.2018

Regeringen presenterade förra veckan resultatet från mandatperiodens sista budgetförhandling. Det var betydligt muntrare miner på presskonferensen i jämförelse med tidigare budgetförhandlingar. Man blev också klar i förtid.

Naturligtvis har det att göra med att det är enklare att göra en budget då ekonomin förbättras, vilket den har gjort och det är mycket glädjande för hela Finland. Ekonomin drar bättre och 110 000 fler finländare har arbete idag än i början av mandatperioden.

Att ekonomin och inkomsterna växer betyder också att klumpsumman till Åland växer.

Regeringens budgetförslag är balanserat och jag är överlag nöjd med förslaget. Det är traditionellt och skapar trygghet, vilket är viktigt efter flera år av hot och osäkerheter kopplat till budgetförslagen.

Det bästa i budgetförslaget är att man fortsätter sätta sysselsättningen i fokus för att få ner arbetslösheten. Man vill införa mer lönestöd, enligt svensk och dansk modell, där de haft bra effekt. Man vill också minska byråkrati och ge mer resurser till arbetsförmedlingen.

Att få fler finländare i arbete är i praktiken enda sättet att få vår statsbudget i balans om inte grundtryggheten ska skäras. Därför måste sysselsättningen också bli nästa regerings främsta prioritet.

Budgetunderskottet är 1,4 miljader euro för år 2019, men statskulden i relation till BNP börjar äntligen minska. År 2021 förväntas statsekonomin vara i balans. Det är därför viktigt att poängtera att återhållsamheten i statsfinanserna måste fortsätta under nästa mandatperiod. Nu under högkonjunkturen är det viktigt att fortsätta med strukturella reformer som sätter huset i skick tills nästa lågkonjunktur. För vid nästa lågkonjunktur kan inte skuldspiralen sättas igång igen som år 2009. För i så fall riskerar vi att tappa kontrollen över den egna statsekonomin, något som ju hände i Sydeuropa.

Bland punktinsatserna är satsningarna på Östersjömiljön mycket viktiga. 45 miljoner euro extra budgeteras de kommande tre åren för både kort- och långsiktiga satsningar. Klimatsatsningar görs också genom att öka den gröna skatteväxlingen i beskattningen.

Krisstödet till jordbruket är viktigt, med cirka 65 miljoner euro i nya pengar. Majoriteten av det krisstödet ska också kunna användas på Åland, till skillnad från de gamla pengarna, drygt 20 miljoner, som var kopplade till LFA-stödet där Åland har ett eget program. Även om stödet per gård är litet, är det ändå en välkommen punktinsats. Handeln och konsumenter har möjlighet att stöda gårdarna ytterligare.

I budgetförslaget finns också ett förslag att skapa investeringskonton för småsparare, enligt svensk modell. Det här är mycket välkommet då det stöder det inhemska ägandet och sparandet.

I budgetförslaget kommer beskattningen vara oförändrad för de allra flesta, förutom för småinkomsttagare som får sänkt skatt med sammanlagt 130 miljoner euro. Det är bra. Arbete måste löna sig. Då det man får i handen växer har det en sporrande effekt på sysselsättningen.

Pensionärer och barnfamiljer får också lite mer i handen genom höjda belopp. Viktigt, även om nästa regering kommer behöva göra mer för att stöda både pensionärer och barnfamiljer.

Det är också bra att polisen och den inre säkerheten föreslås få mer resurser.

Sammantaget ett balanserat budgetförslag som presenteras för riksdagen i sin helhet tisdagen den 18 september.

Regeringsförhandlingarna i Ständerhuset

Regeringsförhandlingarna sker i Ständerhuset, mitt emot Finlands banks kontor i Helsingfors.

Läs mera

Östersjöarbetet behöver fortsätta

I fredags firade Östersjöfonden 30 år med en extra fin prisutdelning, konsert och jubileumsbankett. Fonden är otroligt viktig för att sätta fokus på arbetet för en bättre miljö i Östersjön.

Läs mera

Provisoriska utskottsplatser

I torsdags konstituerades riksdagensutskott formellt för den nya perioden. Indelningen är än så länge baraprovisorisk.

Läs mera

Regeringssonderaren Rinnes frågor

I fredags kl. 10 utsågs Socialdemokraternas Antti Rinne formellt till regeringssonderare.

Läs mera

Nya riksdagen konstituerades

Mats Löfström omvaldes till vice ordförande för svenska riksdagsgruppen för tiden under regeringsförhandlingarna.

Läs mera

Regeringsbildningen närmar sig

På pappret finns många tänkbara alternativ, men inte ens en handfull är realistiska. Valresultatet skapar förutsättningar för SFP att kunna delta i regeringsförhandlingarna om sonderaren så önskar.

Läs mera

Såhär röstar du på Åland!

Gör din röst hörd!‍ Så här röstar du.

Läs mera

Såhär förhandsröstar du utanför Åland!

Förhandsröstning utanför Åland.

Läs mera

En ny språkstrategi behövs

Nuvarande regering har gått hårt fram mot de svensk- och tvåspråkiga strukturerna i landet. Då man inledde den stora landskaps- och vårdreformen var tryggandet av sjukvårdstjänster på svenska inte något prioriterat.

Läs mera

En röst för svenskan

I fredags röstade riksdagen om medborgarinitiativet att ge Vasa centralsjukhus fullständig jourverksamhet (på nytt).

Läs mera

Stöpseln på vårdreformen drogs ur

Utan att vara läkare kunde man i torsdags konstatera att vårdreformen verkade leva sina sista dygn, om inte sina sista timmar.

Läs mera

Ett framgångsrikt samhälle behöver framtidstro

Ett framgångsrikt samhälle behöver framtidstro, konstaterade jag i ett tal på seminariet Finlands ekonomiska möjligheter och utmaningar, tillsammans med Anne Berner och Erkki Liikanen.

Läs mera

För ett starkt Åland i riksdagen

Igår lämnades kandidatlistorna in för riksdagsvalet. Det betyder att jag nu också officiellt är kandidat för omval i riksdagsvalet den 14 april.

Läs mera

Att hacka en mjölkmaskin

Ett av de mest betydelsefulla lagförslagen som ännu ska behandlas är de nya underrättelselagarna, som är på slutrakan.

Läs mera

Grundlagsutskottet inget vanligt utskott

Den här veckan kommer det politiska Finlands ögon att fortsätta riktas mot riksdagens grundlagsutskott eftersom förslaget till landskaps- och vårdreformen ligger där.

Läs mera

Osakligheter om Åland

I torsdags hade riksdagen remissdebatt om förslaget till ändring av självstyrelselagen. Lagförslaget innebär en förnyelse av Ålands ekonomiska självstyrelsystem och innebär bl.a en höjning av grundfinansieringen.

Läs mera

Möjligheter för Finland

Ibland förundras jag över hur problemcentrerat det politiska samtalet blivit. Då man diskuterar problem är det viktigt att inte heller bli så kritisk att man glömmer bort allt det som fungerar.

Läs mera

Elfte timmen för landskaps- och vårdreformen

Ticktack. Landskaps- och vårdreformen går vidare. Reformen är den stora elefanten i riksdagen och den är i elfte timmen.

Läs mera

Skogsägare behöver stöd efter stormen

Stormen Alfrida har lämnat stor förödelse efter sig i skogen. Skadorna på skogen är enorma och det handlar om flera årsavverknigar som stormen har fällt. För Åland är detta en naturkatastrof.

Läs mera

Sans behövs nu i arbetsmarknads-debatten

Tonläget i debatten, varvat med strejkvarsel, är högt och står inte alls i proportion till frågornas tyngd.

Läs mera

Förtroendeomröstning om sysselsättningen

Onsdagens förtroendeomröstning är lite annorlunda eftersom det är statsministern själv som tagit initiativ till att mäta regeringens förtroende.

Läs mera

Löfström med i stora utskottets delegation i Rom

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström deltog i måndags och tisdags i en delegation från riksdagens stora utskott som besökte Rom.

Läs mera

Noel Rönnberg på PRAO

Denna vecka har Noel Rönnberg från Mariehamn gjort sin prao hos Mats Löfström i riksdagen. 

Läs mera

Nya spaningslagarna behövs

Lagpaketet innehåller fyra separata lagförslag som berör både militär och civil underrättelseverksamhet. Beredningen av lagarna har varit omfattande och pågått sedan förra riksdagsperioden.

Läs mera

Åländsk Europaparlaments-plats är en legitimitetsfråga

I praktiken skulle det handla om att den extra plats Finland får efter Brexit skulle öronmärkas åt Åland.

Läs mera

Åland måste få mer pengar tillbaka

En rimlig nivåhöjning behövs för att täcka självstyrelsens behov och Ålands växande befolkning.

Läs mera

I världspolitikens blickfång

Finland har de senaste månaderna haft en rad betydelsefulla statsbesök. Finland har blivit mer intressant i världspolitiken. Det beror både på Finlands 100 årsjubileum och på att president Sauli Niinistö höjt Finlands profil.

Läs mera

Ungerns demokratiska avveckling

EU måste sätta ner foten mot Ungerns demokratiska avveckling. Därför är Europaparlamentets omröstning om Ungern viktig.

Läs mera

Svartvit handelspolitik

Finland överlever inte genom att vi hugger ved åt varandra utan genom att se till att Finland upprätthåller konkurrenskraft, kvalitet och är en attraktiv handelspart i världen.

Läs mera

Regeringsperiodens sista budgetförslag

Regeringen presenterade förra veckan resultatet från mandatperiodens sista budgetförhandling.

Läs mera