Mats
2019

Förtroendeomröstning om sysselsättningen

15.10.2018

På onsdag kommer riksdagen att rösta om regeringen Sipiläs förtroende. Förtroendeomröstningar är ganska vanliga i riksdagen. Ofta kommer mätningen i form av interpellationer, där oppositionen kräver hela regeringens avgång via en särskild misstroendeprocedur. Ibland kopplas misstroendeklämmar också till budgeten eller till ett lagförslag.

Onsdagens förtroendeomröstning är lite annorlunda eftersom det är statsministern själv som tagit initiativ till att mäta regeringens förtroende. Det är inte helt vanligt att regeringen själv går till riksdagen och ber riksdagen rösta om ens förtroende då det ju i alla omröstningar finns en, åtminstone teoretisk, chans att regeringen faller.

Statsministern meddelade i torsdags att han inkommande tisdag kommer ge en upplysning till riksdagen gällande arbetsmarknadspolitiken. Efter upplysningen kommer riksdagen att på onsdag rösta om regeringens förtroende. Statsministern besökte också svenska riksdagsgruppen för att berätta om upplägget. Eftersom olika ministrar uttalat sig lite olika finns ännu oklarheter kring vad riksdagen sist och slutligen ska ta ställning till. Det klarnar senast på tisdag då regeringen ger den färdiga upplysningen till riksdagen.

Läget på arbetsmarknaden är i allra högsta grad oroligt. Regeringen och vissa arbetsmarknadsorganisationer har ägnat sig åt skuggboxning. Regeringen har föreslagit att det ska bli lättare att säga upp arbetstagare i mindre företag. Först talade man om att gränsen för det skulle gå vid 20 anställda, samma gräns som idag finns för kravet om samarbetsförhandlingar. Regeringen har sedan sagt att gränsen ska vara 10 anställda. Flera fackliga organisationer säger blankt nej. Transportfacket AKT har också i debatten yppat det ödesmättade ordet generalstrejk ifall regeringen ens avger lagförslaget.

Eftersom det inte finns ett färdigt lagförslag ännu är det rätt svårt att ta ställning i sakfrågan. Det är allmänt känt att många mindre företag idag säger att anställningsskyddet är så starkt att de låter bli att anställa på grund av riskerna. Med en så hög arbetslöshet som vi har i Finland, och en budgetekonomi som är på minus, är det i hela samhällets intresse att de som behöver mer personal också anställer. Det är således rimligt att man diskuterar saken, även om det så klart inte heller får betyda att det inte ska finnas ett anställningsskydd.

Nu har retoriken och prestigen i frågan skruvats upp så mycket att det inte längre finns någon som helst rim och reson i debatten. Trots att förslaget inte ens finns i riksdagen ska riksdagen rösta om förtroende och det hotas med generalstrejk! Frågan har fått alldeles för stora proportioner och sätter fingret på några av våra största problem i arbetsmarknadspolitiken: Brist på förtroende mellan arbetsmarknadsparterna, brist på dialog och en allt för testosteronfylld machokultur hos nästan samtliga parters ledningar. Bara att jämföra med de andra nordiska länderna eller Tyskland.

En strejkvåg skulle i detta läge vara förödande för vårt land och riskera att fort slå mot de som har de sämst. Eftersom statsekonomin är så skral behöver vi all tillväxt vi kan uppbringa för att inte nya nedskärningsbehov ska uppkomma. Det torde således vara i allas intresse att hålla fred på arbetsmarknaden, men också kunna modernisera den. Nu är det dock viktigast att alla parter sansar och lugnar sig.

Regeringsförhandlingarna i Ständerhuset

Regeringsförhandlingarna sker i Ständerhuset, mitt emot Finlands banks kontor i Helsingfors.

Läs mera

Östersjöarbetet behöver fortsätta

I fredags firade Östersjöfonden 30 år med en extra fin prisutdelning, konsert och jubileumsbankett. Fonden är otroligt viktig för att sätta fokus på arbetet för en bättre miljö i Östersjön.

Läs mera

Provisoriska utskottsplatser

I torsdags konstituerades riksdagensutskott formellt för den nya perioden. Indelningen är än så länge baraprovisorisk.

Läs mera

Regeringssonderaren Rinnes frågor

I fredags kl. 10 utsågs Socialdemokraternas Antti Rinne formellt till regeringssonderare.

Läs mera

Nya riksdagen konstituerades

Mats Löfström omvaldes till vice ordförande för svenska riksdagsgruppen för tiden under regeringsförhandlingarna.

Läs mera

Regeringsbildningen närmar sig

På pappret finns många tänkbara alternativ, men inte ens en handfull är realistiska. Valresultatet skapar förutsättningar för SFP att kunna delta i regeringsförhandlingarna om sonderaren så önskar.

Läs mera

Såhär röstar du på Åland!

Gör din röst hörd!‍ Så här röstar du.

Läs mera

Såhär förhandsröstar du utanför Åland!

Förhandsröstning utanför Åland.

Läs mera

En ny språkstrategi behövs

Nuvarande regering har gått hårt fram mot de svensk- och tvåspråkiga strukturerna i landet. Då man inledde den stora landskaps- och vårdreformen var tryggandet av sjukvårdstjänster på svenska inte något prioriterat.

Läs mera

En röst för svenskan

I fredags röstade riksdagen om medborgarinitiativet att ge Vasa centralsjukhus fullständig jourverksamhet (på nytt).

Läs mera

Stöpseln på vårdreformen drogs ur

Utan att vara läkare kunde man i torsdags konstatera att vårdreformen verkade leva sina sista dygn, om inte sina sista timmar.

Läs mera

Ett framgångsrikt samhälle behöver framtidstro

Ett framgångsrikt samhälle behöver framtidstro, konstaterade jag i ett tal på seminariet Finlands ekonomiska möjligheter och utmaningar, tillsammans med Anne Berner och Erkki Liikanen.

Läs mera

För ett starkt Åland i riksdagen

Igår lämnades kandidatlistorna in för riksdagsvalet. Det betyder att jag nu också officiellt är kandidat för omval i riksdagsvalet den 14 april.

Läs mera

Att hacka en mjölkmaskin

Ett av de mest betydelsefulla lagförslagen som ännu ska behandlas är de nya underrättelselagarna, som är på slutrakan.

Läs mera

Grundlagsutskottet inget vanligt utskott

Den här veckan kommer det politiska Finlands ögon att fortsätta riktas mot riksdagens grundlagsutskott eftersom förslaget till landskaps- och vårdreformen ligger där.

Läs mera

Osakligheter om Åland

I torsdags hade riksdagen remissdebatt om förslaget till ändring av självstyrelselagen. Lagförslaget innebär en förnyelse av Ålands ekonomiska självstyrelsystem och innebär bl.a en höjning av grundfinansieringen.

Läs mera

Möjligheter för Finland

Ibland förundras jag över hur problemcentrerat det politiska samtalet blivit. Då man diskuterar problem är det viktigt att inte heller bli så kritisk att man glömmer bort allt det som fungerar.

Läs mera

Elfte timmen för landskaps- och vårdreformen

Ticktack. Landskaps- och vårdreformen går vidare. Reformen är den stora elefanten i riksdagen och den är i elfte timmen.

Läs mera

Skogsägare behöver stöd efter stormen

Stormen Alfrida har lämnat stor förödelse efter sig i skogen. Skadorna på skogen är enorma och det handlar om flera årsavverknigar som stormen har fällt. För Åland är detta en naturkatastrof.

Läs mera

Sans behövs nu i arbetsmarknads-debatten

Tonläget i debatten, varvat med strejkvarsel, är högt och står inte alls i proportion till frågornas tyngd.

Läs mera

Förtroendeomröstning om sysselsättningen

Onsdagens förtroendeomröstning är lite annorlunda eftersom det är statsministern själv som tagit initiativ till att mäta regeringens förtroende.

Läs mera

Löfström med i stora utskottets delegation i Rom

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström deltog i måndags och tisdags i en delegation från riksdagens stora utskott som besökte Rom.

Läs mera

Noel Rönnberg på PRAO

Denna vecka har Noel Rönnberg från Mariehamn gjort sin prao hos Mats Löfström i riksdagen. 

Läs mera

Nya spaningslagarna behövs

Lagpaketet innehåller fyra separata lagförslag som berör både militär och civil underrättelseverksamhet. Beredningen av lagarna har varit omfattande och pågått sedan förra riksdagsperioden.

Läs mera

Åländsk Europaparlaments-plats är en legitimitetsfråga

I praktiken skulle det handla om att den extra plats Finland får efter Brexit skulle öronmärkas åt Åland.

Läs mera

Åland måste få mer pengar tillbaka

En rimlig nivåhöjning behövs för att täcka självstyrelsens behov och Ålands växande befolkning.

Läs mera

I världspolitikens blickfång

Finland har de senaste månaderna haft en rad betydelsefulla statsbesök. Finland har blivit mer intressant i världspolitiken. Det beror både på Finlands 100 årsjubileum och på att president Sauli Niinistö höjt Finlands profil.

Läs mera

Ungerns demokratiska avveckling

EU måste sätta ner foten mot Ungerns demokratiska avveckling. Därför är Europaparlamentets omröstning om Ungern viktig.

Läs mera

Svartvit handelspolitik

Finland överlever inte genom att vi hugger ved åt varandra utan genom att se till att Finland upprätthåller konkurrenskraft, kvalitet och är en attraktiv handelspart i världen.

Läs mera

Regeringsperiodens sista budgetförslag

Regeringen presenterade förra veckan resultatet från mandatperiodens sista budgetförhandling.

Läs mera