Mats
2019

Provisoriska utskottsplatser

4.5.2019

I torsdags konstituerades riksdagens utskott formellt för den nya perioden. Indelningen är än så länge bara provisorisk. Förutom stora utskottet, som handhar EU ärenden, kommer inga utskott ha några möten förrän regeringsbildningen är klar. Utskotten väljs sedan på nytt då regeringsbildningen är klar. Varför väljs då utskotten inledningsvis bara provisoriskt?

Anledningen till det är att den nya regeringen påverkar riksdagens utskott då inga ministrar kan delta i utskottsarbetet. Således har regeringskonstellationen stor betydelse för den interna fördelningen av utskottsplatserna. Varje riksdagsgrupp har lika många platser i utskotten oavsett om man är i regering eller i opposition. Är man i regering är det således färre ledamöter som ska fylla gruppens utskottsplatser då ministrarna inte är med i spelet. Senast svenska riksdagsgruppen var med i regeringen var två av gruppens tio ledamöter ministrar. Det gjorde att åtta ledamöter delade på gruppens alla utskottsplatser. Då gruppen förra perioden inte hade några ministrar behövde alla tio ledamöter dela på samma antal utskottsplatser, vilket så klart då ökade den interna konkurrensen.

Av den här anledningen väljer de flesta riksdagsgrupperna därför att bara tillsätta sina platser till utskotten enligt alfabetisk ordning eftersom det är onödigt att bryta arm om utskottsplatserna förrän man slutgiltigt vet hur många platser man har att fördela.

Som vice ordförande i svenska riksdagsgruppen kommer jag vara med och utforma det förslag till utskottsplatsfördelning som vi kommer lägga fram till gruppen. För tillfället tar vi därför in alla ledamöters önskemål om utskottsplatser för att försöka beakta önskemålen så långt som möjligt. Om flera är intresserade av samma utskottsplats kommer så klart inte alla kunna sitta i det utskottet. Därför måste alla vara redo att ge och ta samt tänka på gruppen som helhet. Eftersom det dock finns 18 utskottsplatser att fördela till maximalt 10 ledamöter (som minskar ifall gruppen får ministerposter) är jag dock säker på att vi också denna gång ska lyckas lägga pusslet så att alla ledamöter får något av sina högsta önskemål. I sista hand kan sakerna behöva avgöras genom omröstning, men hittills har vi lyckats hitta konsensus.

Riksdagens utskott återspeglar helt och hållet sammansättningen och styrkeförhållandena i plenisalen. Det gör att en majoritetsregering alltid också har majoritet i riksdagens alla utskott. Största riksdagsgrupperna har således flera platser i varje utskott. För att få representation i samtliga utskott i riksdagen behövs minst tio riksdagsledamöter i gruppen. Svenska riksdagsgruppen är precis tio ledamöter och det gör att vi har representation i alla utskott. Exempelvis Kristdemokraterna,som är fem ledamöter, har inte någon automatisk representation eftersom deras jämförelsetal inte räcker till. De behöver alltid förhandla med de stora grupperna om sina platser. Eftersom riksdagens arbetsordning säger att alla ledamöter ska ha minst en ordinarie utskottsplats är dock alla ledamöter garanterade minst en utskottsplats.

Regeringsbildningen väntas bli klar senast i början av juni. Kort efter det förrättas det riktiga valet av utskottsplatserna och utskotten kommer inleda sitt arbete.

Regeringsförhandlingarna i Ständerhuset

Regeringsförhandlingarna sker i Ständerhuset, mitt emot Finlands banks kontor i Helsingfors.

Läs mera

Östersjöarbetet behöver fortsätta

I fredags firade Östersjöfonden 30 år med en extra fin prisutdelning, konsert och jubileumsbankett. Fonden är otroligt viktig för att sätta fokus på arbetet för en bättre miljö i Östersjön.

Läs mera

Provisoriska utskottsplatser

I torsdags konstituerades riksdagensutskott formellt för den nya perioden. Indelningen är än så länge baraprovisorisk.

Läs mera

Regeringssonderaren Rinnes frågor

I fredags kl. 10 utsågs Socialdemokraternas Antti Rinne formellt till regeringssonderare.

Läs mera

Nya riksdagen konstituerades

Mats Löfström omvaldes till vice ordförande för svenska riksdagsgruppen för tiden under regeringsförhandlingarna.

Läs mera

Regeringsbildningen närmar sig

På pappret finns många tänkbara alternativ, men inte ens en handfull är realistiska. Valresultatet skapar förutsättningar för SFP att kunna delta i regeringsförhandlingarna om sonderaren så önskar.

Läs mera

Såhär röstar du på Åland!

Gör din röst hörd!‍ Så här röstar du.

Läs mera

Såhär förhandsröstar du utanför Åland!

Förhandsröstning utanför Åland.

Läs mera

En ny språkstrategi behövs

Nuvarande regering har gått hårt fram mot de svensk- och tvåspråkiga strukturerna i landet. Då man inledde den stora landskaps- och vårdreformen var tryggandet av sjukvårdstjänster på svenska inte något prioriterat.

Läs mera

En röst för svenskan

I fredags röstade riksdagen om medborgarinitiativet att ge Vasa centralsjukhus fullständig jourverksamhet (på nytt).

Läs mera

Stöpseln på vårdreformen drogs ur

Utan att vara läkare kunde man i torsdags konstatera att vårdreformen verkade leva sina sista dygn, om inte sina sista timmar.

Läs mera

Ett framgångsrikt samhälle behöver framtidstro

Ett framgångsrikt samhälle behöver framtidstro, konstaterade jag i ett tal på seminariet Finlands ekonomiska möjligheter och utmaningar, tillsammans med Anne Berner och Erkki Liikanen.

Läs mera

För ett starkt Åland i riksdagen

Igår lämnades kandidatlistorna in för riksdagsvalet. Det betyder att jag nu också officiellt är kandidat för omval i riksdagsvalet den 14 april.

Läs mera

Att hacka en mjölkmaskin

Ett av de mest betydelsefulla lagförslagen som ännu ska behandlas är de nya underrättelselagarna, som är på slutrakan.

Läs mera

Grundlagsutskottet inget vanligt utskott

Den här veckan kommer det politiska Finlands ögon att fortsätta riktas mot riksdagens grundlagsutskott eftersom förslaget till landskaps- och vårdreformen ligger där.

Läs mera

Osakligheter om Åland

I torsdags hade riksdagen remissdebatt om förslaget till ändring av självstyrelselagen. Lagförslaget innebär en förnyelse av Ålands ekonomiska självstyrelsystem och innebär bl.a en höjning av grundfinansieringen.

Läs mera

Möjligheter för Finland

Ibland förundras jag över hur problemcentrerat det politiska samtalet blivit. Då man diskuterar problem är det viktigt att inte heller bli så kritisk att man glömmer bort allt det som fungerar.

Läs mera

Elfte timmen för landskaps- och vårdreformen

Ticktack. Landskaps- och vårdreformen går vidare. Reformen är den stora elefanten i riksdagen och den är i elfte timmen.

Läs mera

Skogsägare behöver stöd efter stormen

Stormen Alfrida har lämnat stor förödelse efter sig i skogen. Skadorna på skogen är enorma och det handlar om flera årsavverknigar som stormen har fällt. För Åland är detta en naturkatastrof.

Läs mera

Sans behövs nu i arbetsmarknads-debatten

Tonläget i debatten, varvat med strejkvarsel, är högt och står inte alls i proportion till frågornas tyngd.

Läs mera

Förtroendeomröstning om sysselsättningen

Onsdagens förtroendeomröstning är lite annorlunda eftersom det är statsministern själv som tagit initiativ till att mäta regeringens förtroende.

Läs mera

Löfström med i stora utskottets delegation i Rom

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström deltog i måndags och tisdags i en delegation från riksdagens stora utskott som besökte Rom.

Läs mera

Noel Rönnberg på PRAO

Denna vecka har Noel Rönnberg från Mariehamn gjort sin prao hos Mats Löfström i riksdagen. 

Läs mera

Nya spaningslagarna behövs

Lagpaketet innehåller fyra separata lagförslag som berör både militär och civil underrättelseverksamhet. Beredningen av lagarna har varit omfattande och pågått sedan förra riksdagsperioden.

Läs mera

Åländsk Europaparlaments-plats är en legitimitetsfråga

I praktiken skulle det handla om att den extra plats Finland får efter Brexit skulle öronmärkas åt Åland.

Läs mera

Åland måste få mer pengar tillbaka

En rimlig nivåhöjning behövs för att täcka självstyrelsens behov och Ålands växande befolkning.

Läs mera

I världspolitikens blickfång

Finland har de senaste månaderna haft en rad betydelsefulla statsbesök. Finland har blivit mer intressant i världspolitiken. Det beror både på Finlands 100 årsjubileum och på att president Sauli Niinistö höjt Finlands profil.

Läs mera

Ungerns demokratiska avveckling

EU måste sätta ner foten mot Ungerns demokratiska avveckling. Därför är Europaparlamentets omröstning om Ungern viktig.

Läs mera

Svartvit handelspolitik

Finland överlever inte genom att vi hugger ved åt varandra utan genom att se till att Finland upprätthåller konkurrenskraft, kvalitet och är en attraktiv handelspart i världen.

Läs mera

Regeringsperiodens sista budgetförslag

Regeringen presenterade förra veckan resultatet från mandatperiodens sista budgetförhandling.

Läs mera