Mats
2019

Regeringssonderaren Rinnes frågor

I fredags kl. 10 utsågs Socialdemokraternas Antti Rinne formellt till regeringssonderare. De som kommer ihåg den långa regeringsbildningen i Sverige minns att talmannen där hade en stark roll, och i tur och ordning drack kaffe med partiledarna, diskuterade, och sedan gav olika partiledare möjligheter att leda förhandlingar. Såhär fungerar det inte i Finland. I Finland är det riksdagsgrupperna gemensamt, inte talmannen, som fattar beslut om vem som ska få chans att försöka bilda regering. Det här beslutet fattades i fredags på ett möte där alla riksdagsgrupper representerades av sina gruppordföranden samt av partiernas partiledare.

 

Att Rinne skulle få uppdraget var självklart eftersom det hör till Finlands politiska tradition att det största riksdagspartiet efter valet får första chansen att försöka bilda en (majoritets)regering. Därför kunde Rinne dela ut sina frågor till riksdagsgrupperna redan vid samma möte.

 

Processen går till så att sonderaren ger riksdagsgrupperna ett antal frågor som grupperna kan välja att besvara. Om man inte besvarar frågorna kan man inte heller komma på fråga att ingå i en regering. Även om man på förhand vet att vissa partier och riksdagsgrupper ligger närmare varandra hoppas sonderaren så klart att alla riksdagsgrupper svarar på frågorna så att alla är med i den inledande processen.

 

Rinnes frågor har tio huvudteman och en hel del underfrågor. Frågorna är offentliga och riksdagsgrupperna har tills på valborgsmässoafton, alltså i morgon tisdag, att besvara dem. Riksdagsgrupperna har ombetts förankra sina svar i sina politiska program för att ingen ska svara opportunistiskt bara för att få en chans att ingå i regeringsförhandlingarna. Av samma anledning blir alla svar också offentliga. Det gör att inget parti kan svara på ett sätt och sedan påstå något annat eftersom partiets väljare ser precis hur partierna svarar.

 

Målsättningen med frågorna är att få svar på vilka riksdagsgrupper som är villiga att ingå i en majoritetsregering med Antti Rinne som statsminister. Det här är också den sista frågan, samt om det finns några röda linjer för riksdagsgrupperna. De andra frågorna ska ge svar på både politisk inställning till olika huvudfrågor, samt kompromissvilja. Regeringssonderaren behöver så klart få svar på om det går att hitta en samstämmighet, eller åtminstone en vilja att hitta kompromisser, kring centrala frågor. Om någon riksdagsgrupp inte har den viljan kommer de sannolikt inte få delta i regeringsförhandlingarna.

 

Jag är dock övertygad om att Rinne, på basis av svaren från de olika grupperna, kommer hitta en tillräckligt stor bas att kunna börja förhandla med. Efter att han fått svar på frågorna kommer han ännu ha bilaterala samtal med riksdagsgrupperna. Sedan förväntas han den 7 maj avisera vilka riksdagsgrupper som ska ingå i själva regeringsförhandlingarna. Även om preliminära förhandlingar redan förs i vissa forum är det först då som de egentliga och helt avgörande regeringsförhandlingarna kommer i gång på allvar.

 

Från svenska riksdagsgruppens sida har vi arbetat med att formulera svar på frågorna under fredagen och helgen. Jag tror att svenska riksdagsgruppen skulle ha mycket att bidra med i nästa regering. Det skulle vara bra för såväl Åland, svenskaspråket som sjöfarten. Det blir en spännande vecka.

Regeringsförhandlingarna i Ständerhuset

Regeringsförhandlingarna sker i Ständerhuset, mitt emot Finlands banks kontor i Helsingfors.

Läs mera

Östersjöarbetet behöver fortsätta

I fredags firade Östersjöfonden 30 år med en extra fin prisutdelning, konsert och jubileumsbankett. Fonden är otroligt viktig för att sätta fokus på arbetet för en bättre miljö i Östersjön.

Läs mera

Provisoriska utskottsplatser

I torsdags konstituerades riksdagensutskott formellt för den nya perioden. Indelningen är än så länge baraprovisorisk.

Läs mera

Regeringssonderaren Rinnes frågor

I fredags kl. 10 utsågs Socialdemokraternas Antti Rinne formellt till regeringssonderare.

Läs mera

Nya riksdagen konstituerades

Mats Löfström omvaldes till vice ordförande för svenska riksdagsgruppen för tiden under regeringsförhandlingarna.

Läs mera

Regeringsbildningen närmar sig

På pappret finns många tänkbara alternativ, men inte ens en handfull är realistiska. Valresultatet skapar förutsättningar för SFP att kunna delta i regeringsförhandlingarna om sonderaren så önskar.

Läs mera

Såhär röstar du på Åland!

Gör din röst hörd!‍ Så här röstar du.

Läs mera

Såhär förhandsröstar du utanför Åland!

Förhandsröstning utanför Åland.

Läs mera

En ny språkstrategi behövs

Nuvarande regering har gått hårt fram mot de svensk- och tvåspråkiga strukturerna i landet. Då man inledde den stora landskaps- och vårdreformen var tryggandet av sjukvårdstjänster på svenska inte något prioriterat.

Läs mera

En röst för svenskan

I fredags röstade riksdagen om medborgarinitiativet att ge Vasa centralsjukhus fullständig jourverksamhet (på nytt).

Läs mera

Stöpseln på vårdreformen drogs ur

Utan att vara läkare kunde man i torsdags konstatera att vårdreformen verkade leva sina sista dygn, om inte sina sista timmar.

Läs mera

Ett framgångsrikt samhälle behöver framtidstro

Ett framgångsrikt samhälle behöver framtidstro, konstaterade jag i ett tal på seminariet Finlands ekonomiska möjligheter och utmaningar, tillsammans med Anne Berner och Erkki Liikanen.

Läs mera

För ett starkt Åland i riksdagen

Igår lämnades kandidatlistorna in för riksdagsvalet. Det betyder att jag nu också officiellt är kandidat för omval i riksdagsvalet den 14 april.

Läs mera

Att hacka en mjölkmaskin

Ett av de mest betydelsefulla lagförslagen som ännu ska behandlas är de nya underrättelselagarna, som är på slutrakan.

Läs mera

Grundlagsutskottet inget vanligt utskott

Den här veckan kommer det politiska Finlands ögon att fortsätta riktas mot riksdagens grundlagsutskott eftersom förslaget till landskaps- och vårdreformen ligger där.

Läs mera

Osakligheter om Åland

I torsdags hade riksdagen remissdebatt om förslaget till ändring av självstyrelselagen. Lagförslaget innebär en förnyelse av Ålands ekonomiska självstyrelsystem och innebär bl.a en höjning av grundfinansieringen.

Läs mera

Möjligheter för Finland

Ibland förundras jag över hur problemcentrerat det politiska samtalet blivit. Då man diskuterar problem är det viktigt att inte heller bli så kritisk att man glömmer bort allt det som fungerar.

Läs mera

Elfte timmen för landskaps- och vårdreformen

Ticktack. Landskaps- och vårdreformen går vidare. Reformen är den stora elefanten i riksdagen och den är i elfte timmen.

Läs mera

Skogsägare behöver stöd efter stormen

Stormen Alfrida har lämnat stor förödelse efter sig i skogen. Skadorna på skogen är enorma och det handlar om flera årsavverknigar som stormen har fällt. För Åland är detta en naturkatastrof.

Läs mera

Sans behövs nu i arbetsmarknads-debatten

Tonläget i debatten, varvat med strejkvarsel, är högt och står inte alls i proportion till frågornas tyngd.

Läs mera

Förtroendeomröstning om sysselsättningen

Onsdagens förtroendeomröstning är lite annorlunda eftersom det är statsministern själv som tagit initiativ till att mäta regeringens förtroende.

Läs mera

Löfström med i stora utskottets delegation i Rom

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström deltog i måndags och tisdags i en delegation från riksdagens stora utskott som besökte Rom.

Läs mera

Noel Rönnberg på PRAO

Denna vecka har Noel Rönnberg från Mariehamn gjort sin prao hos Mats Löfström i riksdagen. 

Läs mera

Nya spaningslagarna behövs

Lagpaketet innehåller fyra separata lagförslag som berör både militär och civil underrättelseverksamhet. Beredningen av lagarna har varit omfattande och pågått sedan förra riksdagsperioden.

Läs mera

Åländsk Europaparlaments-plats är en legitimitetsfråga

I praktiken skulle det handla om att den extra plats Finland får efter Brexit skulle öronmärkas åt Åland.

Läs mera

Åland måste få mer pengar tillbaka

En rimlig nivåhöjning behövs för att täcka självstyrelsens behov och Ålands växande befolkning.

Läs mera

I världspolitikens blickfång

Finland har de senaste månaderna haft en rad betydelsefulla statsbesök. Finland har blivit mer intressant i världspolitiken. Det beror både på Finlands 100 årsjubileum och på att president Sauli Niinistö höjt Finlands profil.

Läs mera

Ungerns demokratiska avveckling

EU måste sätta ner foten mot Ungerns demokratiska avveckling. Därför är Europaparlamentets omröstning om Ungern viktig.

Läs mera

Svartvit handelspolitik

Finland överlever inte genom att vi hugger ved åt varandra utan genom att se till att Finland upprätthåller konkurrenskraft, kvalitet och är en attraktiv handelspart i världen.

Läs mera

Regeringsperiodens sista budgetförslag

Regeringen presenterade förra veckan resultatet från mandatperiodens sista budgetförhandling.

Läs mera