Mats
2019

Skogsägare behöver stöd efter stormen

12.1.2019

Stormen Alfrida har lämnat stor förödelse efter sig i skogen. Skadorna på skogen är enorma och det handlar om flera årsavverknigar som stormen har fällt. För Åland är detta en naturkatastrof.

Det är inte rimligt att skogsägare ensamma får bära kostnaden för att vädret blir mer extremt med hårdare stormar. Det är viktigt för skogsbrukets framtid att hela samhället funderar på hur vi kan stöda de drabbade.

Skogsbruket är enligt självstyrelselagen åländsk behörighet. Det finns ändå saker som staten kunde göra för att hjälpa. Det skulle hjälpa också andra drabbade områden nu och i framtiden.

Jag har till regeringen föreslagit att drabbade skogsägare ska få en möjlighet att periodisera inkomsterna från den stormfällda skogen i beskattningen. Idag är de möjligheterna mycket begränsade. Det bör utvidgas för att inte skogsägare ska drabbas dubbelt.

Genom att via beskattningen få en större möjlighet att periodisera den (ofrivilliga) inkomst skogsägare nu får av den stormfällda skogen kunde inkomsterna sparas för att användas för plantering, röjning och skogsarbete under kommande år, något som skulle vara normalfallet. För det kommer ta flera år för många innan nästa avverkning kan göras normalt, då stormen fällt så många årsaverkningar på en och samma gång. Det är därför rimligt att utforma beskattningen på ett sådant sätt att den inte slår hårdare ut nu efter stormen, än den normalt skulle göra.

Regeringen har lovat se på den här möjligheten och granska situationen. Det är inte ett löfte att saken kommer att ordnas, men det är en bra början. Många riksdagsledamöter från flera partier har meddelat stöd för förslaget. Det har också jord- och skogsbruksministern gjort.

Det finns också annat som borde göras för att befrämja skogsbruket och skapa den framtidstro som nu behöver återskapas efter stormens skador.

I Sverige finns något som kallas för ”skogskonto”. Syftet med skogskontot är att ge skogsägare möjlighet att dela upp skogsinkomster under flera år. På detta vis uppmuntras ett rationellt skogsbruk och ett aktivt uttag av skog. Skogskontot liknar det aktiespararkonto som regeringen nu planerar, men för skog. Först i takt med att skogsägaren gör uttag från skogskontot tas intäkten upp till beskattning.

Om en skogsägare drabbas av skador på skogen, orsakad av exempelvis storm, brand eller insekter, som medför att minst två årsavverkningar måste avverkas medges också förhöjd insättning på skogskontot enligt det svenska systemet. Det skulle alltså också hjälpa skogsägare i fall av storm, brand eller insektsangrepp.

Det svenska systemet verkar mycket vettigt och jag frågade jord- och skogsbruksministeriet varför vi inte har det också i Finland. Svaret jag fick var att ingen tidigare fört fram idén. Nu har ministeriet lovat att också titta på den möjligheten.

Skogen är viktig för Finlands ekonomi och för att vi ska kunna nå klimat- och hållbarhetsmål. Det är en framtidsbransch och det är därför viktigt att vi hjälps åt som samhälle så att vi gemensamt sänder signalen att vi vill få återväxt igen och ha ett aktivt skogsbruk också i framtiden. Det är viktigt både för Åland och landet som helhet.

 

Regeringsförhandlingarna i Ständerhuset

Regeringsförhandlingarna sker i Ständerhuset, mitt emot Finlands banks kontor i Helsingfors.

Läs mera

Östersjöarbetet behöver fortsätta

I fredags firade Östersjöfonden 30 år med en extra fin prisutdelning, konsert och jubileumsbankett. Fonden är otroligt viktig för att sätta fokus på arbetet för en bättre miljö i Östersjön.

Läs mera

Provisoriska utskottsplatser

I torsdags konstituerades riksdagensutskott formellt för den nya perioden. Indelningen är än så länge baraprovisorisk.

Läs mera

Regeringssonderaren Rinnes frågor

I fredags kl. 10 utsågs Socialdemokraternas Antti Rinne formellt till regeringssonderare.

Läs mera

Nya riksdagen konstituerades

Mats Löfström omvaldes till vice ordförande för svenska riksdagsgruppen för tiden under regeringsförhandlingarna.

Läs mera

Regeringsbildningen närmar sig

På pappret finns många tänkbara alternativ, men inte ens en handfull är realistiska. Valresultatet skapar förutsättningar för SFP att kunna delta i regeringsförhandlingarna om sonderaren så önskar.

Läs mera

Såhär röstar du på Åland!

Gör din röst hörd!‍ Så här röstar du.

Läs mera

Såhär förhandsröstar du utanför Åland!

Förhandsröstning utanför Åland.

Läs mera

En ny språkstrategi behövs

Nuvarande regering har gått hårt fram mot de svensk- och tvåspråkiga strukturerna i landet. Då man inledde den stora landskaps- och vårdreformen var tryggandet av sjukvårdstjänster på svenska inte något prioriterat.

Läs mera

En röst för svenskan

I fredags röstade riksdagen om medborgarinitiativet att ge Vasa centralsjukhus fullständig jourverksamhet (på nytt).

Läs mera

Stöpseln på vårdreformen drogs ur

Utan att vara läkare kunde man i torsdags konstatera att vårdreformen verkade leva sina sista dygn, om inte sina sista timmar.

Läs mera

Ett framgångsrikt samhälle behöver framtidstro

Ett framgångsrikt samhälle behöver framtidstro, konstaterade jag i ett tal på seminariet Finlands ekonomiska möjligheter och utmaningar, tillsammans med Anne Berner och Erkki Liikanen.

Läs mera

För ett starkt Åland i riksdagen

Igår lämnades kandidatlistorna in för riksdagsvalet. Det betyder att jag nu också officiellt är kandidat för omval i riksdagsvalet den 14 april.

Läs mera

Att hacka en mjölkmaskin

Ett av de mest betydelsefulla lagförslagen som ännu ska behandlas är de nya underrättelselagarna, som är på slutrakan.

Läs mera

Grundlagsutskottet inget vanligt utskott

Den här veckan kommer det politiska Finlands ögon att fortsätta riktas mot riksdagens grundlagsutskott eftersom förslaget till landskaps- och vårdreformen ligger där.

Läs mera

Osakligheter om Åland

I torsdags hade riksdagen remissdebatt om förslaget till ändring av självstyrelselagen. Lagförslaget innebär en förnyelse av Ålands ekonomiska självstyrelsystem och innebär bl.a en höjning av grundfinansieringen.

Läs mera

Möjligheter för Finland

Ibland förundras jag över hur problemcentrerat det politiska samtalet blivit. Då man diskuterar problem är det viktigt att inte heller bli så kritisk att man glömmer bort allt det som fungerar.

Läs mera

Elfte timmen för landskaps- och vårdreformen

Ticktack. Landskaps- och vårdreformen går vidare. Reformen är den stora elefanten i riksdagen och den är i elfte timmen.

Läs mera

Skogsägare behöver stöd efter stormen

Stormen Alfrida har lämnat stor förödelse efter sig i skogen. Skadorna på skogen är enorma och det handlar om flera årsavverknigar som stormen har fällt. För Åland är detta en naturkatastrof.

Läs mera

Sans behövs nu i arbetsmarknads-debatten

Tonläget i debatten, varvat med strejkvarsel, är högt och står inte alls i proportion till frågornas tyngd.

Läs mera

Förtroendeomröstning om sysselsättningen

Onsdagens förtroendeomröstning är lite annorlunda eftersom det är statsministern själv som tagit initiativ till att mäta regeringens förtroende.

Läs mera

Löfström med i stora utskottets delegation i Rom

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström deltog i måndags och tisdags i en delegation från riksdagens stora utskott som besökte Rom.

Läs mera

Noel Rönnberg på PRAO

Denna vecka har Noel Rönnberg från Mariehamn gjort sin prao hos Mats Löfström i riksdagen. 

Läs mera

Nya spaningslagarna behövs

Lagpaketet innehåller fyra separata lagförslag som berör både militär och civil underrättelseverksamhet. Beredningen av lagarna har varit omfattande och pågått sedan förra riksdagsperioden.

Läs mera

Åländsk Europaparlaments-plats är en legitimitetsfråga

I praktiken skulle det handla om att den extra plats Finland får efter Brexit skulle öronmärkas åt Åland.

Läs mera

Åland måste få mer pengar tillbaka

En rimlig nivåhöjning behövs för att täcka självstyrelsens behov och Ålands växande befolkning.

Läs mera

I världspolitikens blickfång

Finland har de senaste månaderna haft en rad betydelsefulla statsbesök. Finland har blivit mer intressant i världspolitiken. Det beror både på Finlands 100 årsjubileum och på att president Sauli Niinistö höjt Finlands profil.

Läs mera

Ungerns demokratiska avveckling

EU måste sätta ner foten mot Ungerns demokratiska avveckling. Därför är Europaparlamentets omröstning om Ungern viktig.

Läs mera

Svartvit handelspolitik

Finland överlever inte genom att vi hugger ved åt varandra utan genom att se till att Finland upprätthåller konkurrenskraft, kvalitet och är en attraktiv handelspart i världen.

Läs mera

Regeringsperiodens sista budgetförslag

Regeringen presenterade förra veckan resultatet från mandatperiodens sista budgetförhandling.

Läs mera